Kommune

Først i Norge med geosynkroniserte data

I dag har alle innbyggerne i kommunen full oversikt over områder og reguleringer ned til hver minste detalj. Dette er begynnelsen på en ny æra, sier geodatasjef i Søgne, Terje Nuland.

 Geodatasjef i Søgne, Terje Nuland.

Den digitale reisen startet allerede tidlig på 90-tallet, da to personer som jobbet i kommunens tekniske etat skulle gå av med pensjon. De to satt på enormt mye kunnskap, som alle fryktet skulle gå tapt når de sluttet. 

– Vann og avløp, 35 mil med ledning, 5000 kummer og sluk – hvor var alt sammen? Det ble utrolig viktig at vi fikk digitalisert kunnskapen de satt på, sier Nuland.

I ettertid har alt kartmateriale i Søgne blitt digitalisert. Vi møter geodatasjefen på seminar om smart-kommuner på Telenor Expo i januar. Han er invitert for å dele erfaringer om kommunens overgang fra manuelle kartregistre til de mest detaljerte kartsystemene som finnes. 

Med geosynkronisering lastes alle endringer og oppdateringer umiddelbart opp på fellesserveren Norge Digitalt. Tradisjonelt har hver kommune oppdatert sine kartdata én gang hver sjette måned. Når en kommune går over til geosynkronisering, går opplastingen automatisk hver gang det rapporteres om en endring i terrenget som kan vises på kart. Det kommer både innbyggere og utbyggere til gode.

Sjekker områdereguleringer selv

Digitaliseringen av kartdata har ført til at det alltid foreligger oppdaterte kartdata tilgjengelig for alle. Dette gir innbyggerne full oversikt over områder med tilhørende reguleringsplaner via appen Kommunekart. Hver sommer øker innbyggertallet i sørlandskommunen fra 11 800 til rundt 17 000 innbyggere. Da er det godt at søknadsprosessene for byggetillatelse går effektivt og korrekt for seg. 

– Ønsker du å bygge en ny brygge for eksempel, kan du enkelt gå inn i appen og finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for området, forteller Nuland. 

Med geosynkronisert data kan du se reguleringsplaner helt ned på kumlokk- og grenseboltnivå. Det forenkler også blant annet prosessen for grunneiere som ønsker å prosjektere et stort område eller en forretningsgård. Tidligere har man måtte henvende seg til kommunen for å få tilgang til data for å kunne beregne masser, høydeforskjeller, grenser og store arealer. Det kan være en omstendelig prosess, og mange kommuner mangler godt nok kartmateriale til å beregne dette.  

- I appen kan du enkelt scrolle deg nedover og finne reguleringsplaner, bestemmelser og det du måtte trenge av informasjon. Tjenesten er rett og slett med på å opplyse om hvilke muligheter som ligger der, fortsetter Nuland. 

Når hvert sekund teller

Oppdaterte kart har også kommet yrkessjåførene i kommunen til gode. Å bli forsinket av endret veisystem eller en plutselig veisperring er ikke bare irriterende, det kan i verste fall også være direkte livstruende. 

- Dette har selvfølgelig hatt spesiell stor verdi for ambulanse og branntjeneste. Mye kan skje på et halvt år, så det sier jo egentlig seg selv at ikke det er tilstrekkelig å oppdatere kartene én gang hver sjette måned, sier Nuland.

Mange GPS-leverandører har sett verdien av dette og kjøper nå geosynkronisert kartdata fra kartverket. Med rette GPS kan du alltid stole hundre prosent på veibeskrivelsen du får i området. Og det er forhåpentligvis et spørsmål om tid før denne informasjonen blir gratis og tilgjengelig for alle.

Terje Nulands 3 tips for en god digital overgang:

  1. Ansett de beste hodene – få ledelsen med
    Ha i tankene at dette ikke er et it-prosjekt, men et organisasjonsprosjekt. Derfor må ledelsen med på et tidlig tidspunkt. Rett kompetanse på rett sted er avgjørende for en vellykket overgang. 

  2. Fokusér på velprøvde teknologiske løsninger
    Ikke bruk tid og ressurser på å utvikle selv. Med standardiserte løsninger vet du at du får hjelp når du trenger det. 

  3. Ligg i nest første rekke
    La noen andre gå foran og lær av deres feil.

Digitale endringer gir nye muligheter

Nuland innrømmer at det var ekstra fristende å gå i gang med pilotprosjektet. 

– Jeg har jo jobbet med dette i mange år, så jeg synes hverdagen begynte å bli litt kjedelig. Jeg trengte en ekstra piff, for å være helt ærlig, sier Nuland og trekker på smilebåndet. Så nå ser jeg meg bare om etter nye prosjekter. 

Sørlendingen ler godt, men det er kanskje ikke så langt unna sannheten. Nuland er nemlig en fremtidsrettet mann med nye digitale endringer i sikte.  

– Vi ser nå på visualisering av muligheter ved hjelp av 3D. Det vil si at vi jobber med de samme basisdataene, men at vi i tillegg kan lage 3D-animasjoner av planer for et område der vi blant annet får se sol- og skyggeforhold. Når man får se planene sånn, blir det også enklere å fatte fornuftige vedtak, forteller han. 

I nær fremtid håper han også å få på plass eByggesak, som er en god elektronisk tjeneste for innsendelse av søknader. En slik løsning vil potensielt kunne utnytte fordelene med geosynkronisering ytterligere og sørge for mer effektive søknadsprosesser.  

Av 426 kommuner i Norge er det bare 16 som har færre ansatte per innbygger enn Søgne kommune. Søgne har økt med 4900 innbyggere de siste 30 årene, men har likevel beholdt samme antall årsverk i teknisk sektor, takket være effektivisering og digitale hjelpemidler. 

– Digitaliseringsprosessen gir god gevinst, så det er egentlig bare å gjøre det, avslutter Nuland. 

Smart Kommune fra Telenor

Digitalisering står høyt på agendaen i norske kommuner og mange har allerede kommet i gang med gode digitale løsninger. Telenor arrangerer seminarer der kommuner aktivt deler sine konkrete erfaringer rundt digitalisering.

Smart Kommune er et Telenor-program for å ta frem kommunens strategi innenfor digitalisering og mobilitet. Prosessen er basert på workshops, analyse, sluttrapport og effektiv implementering.