Klargjøres for én million kunder

Sector Alarm har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst. For å kunne fortsette å levere høyest mulig servicekvalitet samtidig som antall kunder øker, må selskapets nettverks- og sikkerhetsløsninger oppdateres. Det gjør de nå sammen med Telenor.
Fra Sector Alarm sine kontorer

– Det å jobbe med Telenor på store prosjekter fungerer veldig bra. Vi tenker likt, noe som gjør arbeidet behagelig og effektivt, sier Frank James Wilson, Group IT Security Manager i Sector Alarm.

Han har jobbet med Telenor på en rekke prosjekter tidligere, både i Sector Alarm og hos tidligere arbeidsgivere. Nå leder han et stort prosjekt som skal bidra til at veksten selskapet har opplevd fortsetter de neste årene.

– Etterspørselen på våre tjenester har økt år for år. I dag har vi over 500 000 kunder og vi regner med å ha en million kunder innen utgangen av 2020. For å få til det er vi avhengige av en velfungerende IT-organisasjon og fremtidsrettede IT-løsninger. Da må vi også ha samarbeidspartnere som forstår våre forretningsbehov og leverer gode løsninger til vår infrastruktur, utdyper han.

Livsviktig oppgradering

Med en økt kundemasse følger flere henvendelser og flere transaksjoner. Som en leverandør av sikkerhetsløsninger er Sector Alarm avhengig av et nettverk som er skalert for å kunne imøtekomme en økt belastning. Er ikke dette på plass kan konsekvensene bli fatale.

– I ytterste konsekvens kan liv gå tapt. En treghet i nettet kunne ført til at tiden fra en alarm ble utløst til den ble levert til vår alarmsentral ble forsinket. Ved en brann kan få sekunder ha stor betydning for utfallet, forklarer Frank.

– Fordi vi leverer så kritiske løsninger til våre kunder, har vi et veldig høyt krav om opptid. Hva gjelder feilmarginer kan vi sammenligne oss med et sykehus. Det er helt essensielt at våre løsninger ikke går ned. Kunden skal kunne være hundre prosent sikker på at alarmer blir levert og håndtert av oss umiddelbart, fortsetter han.

Frank James Wilson, Group IT Security Manager i Sector Alarm
- Det å jobbe med Telenor på store prosjekter fungerer veldig bra. Vi tenker likt, noe som gjør arbeidet behagelig og effektivt, sier Frank James Wilson, Group IT Security Manager i Sector Alarm.

Standardiserte løsninger

Stor vekst på kundesiden betyr også stor vekst i IT-avdelingen. De tekniske løsningene som for noen år siden ble håndtert av et titalls personer vil innen utgangen av året håndteres av 50 høyt kvalifiserte medarbeidere. Som en konsekvens må løsningene profesjonaliseres ytterligere og standardiseres på tvers av landene Sector Alarm operer i. I dag er selskapet tilstede i Norge, Sverige, Finland, Irland og Spania.

Sammen med Telenor har Sector Alarm nå skreddersydd en helhetlig løsning til alle lokasjoner. Hele nettverksplattformen redesignes slik at de fremover vil ha en felles mal og plattform i alle land – og dermed et stabilt og driftssikkert rammeverk for videre ekspansjon.

– Nå rendyrker vi nettverks- og sikkerhetsløsningene våre og etterhvert også kommunikasjonsløsningene. Utskiftningen foregår fortløpende og legger grunnlaget for en enda større transformasjon som blant annet inkluderer overgangen til IPv6, forklarer Frank.

Kundeansvarlig hos Telenor mener løsningene vil ta selskapet trygt inn i fremtiden:

– Sector Alarm sine valg er alltid gjennomtenkte, de tenker helhetlig og de har et langsiktig fokus. Med en robust og fremtidsrettet digital grunnmur kan de beholde den gode farten mot en million kunder, sier Kenneth Lundsten.

Sluttkunden merker ingen endring

Med de nye oppgraderingene er Frank overbevist om at de ansatte i Sector Alarm vil oppleve bedre responstid på tjenester i nettet. Kunden derimot, vil ikke merke noen forskjell.

– Kundene skal ikke merke noen forskjell. Selv om oppgraderingene også vil komme våre kunder tilgode, vil dette i første omgang dreie om et bredere tjenestespekter og tilgjengelige funksjoner, sier han.

Spennende tider i vente

Samarbeidet mellom Sector Alarm og Telenor er langt fra over. I tillegg til oppgraderingen som nå foregår på nettverkssiden, foreligger det fortløpende vurderinger for oppgradering for både kundesenter og alarmsentraler globalt. Sector Alarm har som mål å fortsatt være bransjens beste innenfor kundeservice. Da trenger de systemer som tilrettelegger for dette.

– Vi jobber med Telenor for å se på mulighetene for fremtiden. Dette er veldig spennende tider for oss, avslutter Frank.