Derfor bør du bygge din IoT-løsning på Telenors mobilnett

Markus Grønstad, teknisk ekspert i Telenor

Med Start IoT får du tilgang på det du trenger for å bygge din neste IoT-løsning på Telenors 4G-nett. Her er fem grunner til hvorfor det er en god idé.

– Selv i et miljø der du har tilgang på WiFi, er det mange gode grunner til å basere IoT-løsningen din på mobilnettet, sier teknisk ekspert Markus Grønstad i Telenor.

Han peker spesielt på fem hovedgrunner:

  1. Dekning overalt – også innendørs

  2. Bedre sikkerhet for dataene dine

  3. Lang batterilevetid

  4. Alltid velfungerende infrastruktur

  5. Standardisert og internasjonal teknologi

– Når vi nå tilbyr Start IoT for å hjelpe bedrifter i gang med å bygge egne IoT-løsninger, er det altså mange gode grunner til at dette baseres på Telenors 4G-nett, sier Grønstad.

1. Dekning overalt – også innendørs

Telenor har mobilnettverk i verdensklasse, med et 4G-nett som nå også er optimalisert for å koble til IoT-enheter og -sensorer. IoT-teknologien som er etablert ved bruk av 4G-nettet kalles Narrowband IoT (NB-IoT eller NB1) og LTE-M (M1).

– Vi har en enorm fordel med mobildekningen i Norge, med landsdekkende 4G-nett som gir tilgang til LTE-M og NB-IoT nær sagt overalt, sier Grønstad.

Det spesielle med disse teknologiene er at de også gir inntrengende og utvidet dekning i områder hvor dekning tidligere har vært utfordrende, forklarer Grønstad:

– Disse to IoT-teknologiene tilbyr ny funksjonalitet for mer inntrengende dekning. Ved lavt signalnivå tilpasses kommunikasjonen for å kunne gi opptil +20dB bedre dekning med NB-IoT enn ved 4G generelt. Begge teknologiene er også implementert på 800 MHz spektrum for den beste arealdekningen. Dermed oppnås opptil 100 kilometer rekkevidde mellom basestasjonen og IoT-enheten.

Enkelt forklart, vil IoT-enheter med disse teknologiene oppleve dekning utenfor Telenors normale 4G dekningsområde.

– Vi har testet mye og ser at vi har god dekning, også på avsidesliggende områder der man ikke nødvendig vis har vanlig mobildekning, sier Tuva Ramsøe Bredesen, teknisk IoT-ekspert i Telenor Norge.

Dekningstest i Sør-Varanger i Finnmark på grensen til Russland
GOD DEKNING – OVERALT: Telenors landsdekkende 4G-nett gir tilgang til LTE-M og NB-IoT nær sagt overalt – som her, under en positiv dekningstest på grensen til Russland i Sør-Varanger i Finnmark i februar 2020.

NB-IoT er ideell for strømsparende sensorer som sporadisk sender små datamengder. Ettersom NB-IoT har noe bedre dekning enn LTE-M, egner denne teknologien seg ifølge Grønstad best for «tilkoblede» ting som befinner seg på avsidesliggende eller vanskelig tilgjengelige områder – og som ikke trenger like mye båndbredde. For eksempel ved logistikk av fraktgods, containere, jordbruk, smarte byer, smarte hjem og sporing av mennesker og dyr – eller vannmåling i nedgravde kummer og avløp.

– Med LTE-M får du noe høyere båndbredde, som er relevant for de applikasjonene som har behov for det.

Dette er gjerne mer «aktive» sensorer som sender data i sanntid, som for eksempel kan brukes til sporing av eiendeler, smartklokker, autonome kjøretøy, smartmålinger, medisinsk utstyr og hjemmesikkerhetsapplikasjoner. Med LTE-M har du fortsatt god rekkevidde og mulighet til å håndtere strømsparende enheter på en bedre måte enn ved bruk av standard 4G. LTE-M støtter også SMS og på sikt VoLTE (tale over 4G).

Med Start IoT kan du teste ut både LTE-M- og NB-IoT-teknologiene.

– Det gjør at om du er usikker på hva som passer best for ditt bruksområde, så kan du gjennom Start IoT teste hva som passer best uten å gjøre store investeringer i en av teknologiene, sier Ramsøe Bredesen.

2. Bedre sikkerhet for dataene dine

Et annet veldig viktig element knyttet til IoT-løsninger, er sikkerheten rundt data som sendes over nettet.

– Ved å bruke IoT over 4G-nettet, drar du også nytte av alle sikkerhetsfordelene som er bygget inn i nettet. Du autentiserer deg mot mobilnettet via SIM-kortet, og nettet autentiserer seg mot enheten. Samtidig krypteres datatrafikken i selve mobilnettet, sier Pontus Aurdal, teknisk ekspert for IoT i Telenor Norge.

Start IoT støtter to ulike standardiserte kommunikasjonsprotokoller, MQTT og CoAP, som benyttes i kommunikasjonen med Telenors Managed IoT Cloud-plattform:

– IoT-enheter som støtter MQTT-protokollen kan benytte WiFi, LTE, NB-IoT og LTE-M som aksessteknologi mot IoT-plattformen – denne er uavhengig av aksessteknologi, sier Aurdal, og legger til:

– Sikkerhet håndteres med autentisering til plattformen og ende-til-ende-kryptering av trafikken ved hjelp av TLS-sertifikat på IoT-enheten. Dette fungerer perfekt i de fleste tilfeller, men iblant har man enheter som ikke støtter denne kompleksiteten.

For de sensorene som for eksempel skal graves ned i bakken, sende data over flere år og dermed må være meget strømgjerrige, finnes det flere alternativ.

For IoT-enheter med svært høye krav til strømsparing, kan CoAP-protokollen over UDP benyttes, forklarer Aurdal:

– Dette gir en veldig enkel implementasjon for overføring av for eksempel små mengder med sensordata. Autentisering til IoT-plattformen gjøres da av mobilnettet, slik at TLS-sertifikater ikke er nødvendig. Vi transporterer CoAP-rammene til IoT-plattformen over et separat VPN, separert fra annen internett-trafikk.

Telenors skybaserte IoT-plattform kan du deretter trygt lese av og analysere dataene dine.

– Da er enheten din helt beskyttet, ved at ingen på internett kan nå den direkte – de kan kun nå IoT-plattformen, sier Aurdal.

Pontus Aurdal
KLAR FOR UTFORSKING: Pontus Aurdal, teknisk ekspert for IoT i Telenor Norge, viser frem utviklingsenheten du kan kjøpe med Start IoT.
Tuva Ramsøe Bredesen, Pontus Aurdal og Markus Grønstad i Telenor
MANGE MULIGHETER: Tuva Ramsøe Bredesen, Pontus Aurdal og Markus Grønstad i Telenors innovasjonslab.

3. Alltid velfungerende infrastruktur

Sikkerhet handler i stor grad også om drift: For mange IoT-løsninger kan nedetid være svært kritisk.

– Ved å bygge IoT-løsningen på en mobilnettbasert infrastruktur, slipper du utfordringen med selv å drifte nettverket og infrastrukturen for kommunikasjonen til IoT-løsningen din, sier Tuva Ramsøe Bredesen.

– IoT-nettene og teknologien til Telenor er basert på det samme mobilnettet som vi daglig leverer samfunnskritiske tjenester på. Dette sørger for at nettet alltid vil levere på sikkerhet, oppetid og redundans, med en døgnkontinuerlig overvåkning, sier hun og legger til:

– Om du har en IoT-løsning som er basert på bedriftens WiFi eller WAN, er det bedriftens IT-avdeling eller driftspartner som må sikre oppetid på nettet. Ved å overlate utfordringer knyttet til eierskap av infrastruktur til Telenor, er dette noe du slipper å tenke på.

4. Lang batterilevetid

For batteridrevne IoT-enheter som er ment å kunne fungere i opptil mange år av gangen uten tilsyn, er det viktig at batteritiden er så lang som mulig.

– Det er hovedsakelig to elementer som spiller inn på batterilevetiden: Hvordan IoT-enheten kobler seg sikkert til nettet, og hvordan den sender dataene. Her kan det være store variasjoner, basert på bruksområder og protokollen du bruker, sier Pontus Aurdal.

Både LTE-M og NB-IoT støtter en strømsparingsegenskap som heter power saving mode (PSM).

– Ved å bruke denne funksjonen kan enhetene ligge i dvale i timevis eller dagevis, og våkne opp når de har behov for å sende data. Når dette går over 4G-nettet, kan enheten autentisere seg mot mobilnettverket via SIM-kortet, og forblir autentisert når den går inn i deep sleep mode, uten å bruke strøm. Når enheten våkner opp for å sende data, slipper den da å koble seg opp fra bunn av – og sparer på den måten strøm, sier Aurdal.

Når det kommer til kommunikasjonsprotokollen, er det også en viss forskjell på strømforbruket basert på om du benytter deg av MQTT eller CoAP.

– MQTT kjører over TCP, hvor sikkerheten er beskyttet via SSL-kryptering, noe som krever mer strøm. CoAP er på sin side en langt mer batterisparende kommunikasjonsprotokoll, ved at mobilnettverket sørger for autentisering i bakgrunnen, uten bruk av sertifikater og SSL.

Samtidig spiller det en rolle hva slags type applikasjoner du benytter deg av.

– De enkleste sensorene, som bare skal sende små mengder med data ganske sporadisk, vil egne seg veldig godt for NB-IoT-nettet og CoAP-protokollen for kommunikasjon. Det vil spare deg for mye strøm, og det vil være snakk om svært lav dataforbruk, sier Aurdal og eksemplifiserer med en temperatursensor som rapporterer en måleverdi noen ganger om dagen.

– Så har du andre applikasjoner hvor du har behov for å overføre mye mer data, og kanskje har behov for mekanismer som TCP eller MQTT. Dette er gjerne mer typisk for bruksområder der du ikke er begrenset av omgivelsene, og for eksempel kan kjøre på strøm eller bruke bedre hardware.

5. Standardisert og internasjonal teknologi

Sist, men ikke minst: Om du bestemmer deg for å bygge din IoT-løsning på Telenors mobilnett, kan du være sikker på at du også bygger for fremtiden – og et internasjonalt marked.

– Både NB-IoT og LTE-M er standardiserte teknologier som implementeres globalt. Funksjonaliteten er også med videre i 5G-standarden. Dette betyr at IoT-løsninger man utvikler på disse teknologiene vil være fremtidsrettet, i et internasjonalt marked, sier Ramsøe Bredesen.

Har du spørsmål om Start IoT? Se om du finner svar i våre brukerveiledninger eller i vårt brukerforum. Du kan også komme i kontakt med oss ved å klikke på knappen under.

Kontakt oss om Start IoT