Et undervisningsrom fylt med velferdsteknologi

Telenor leverer teknologien til det nye visningsrommet på Kuben yrkesarena på Økern i Oslo. Rommet, som settes i drift på nyåret, tar sikte på å heve den digitale kompetansen i helse- og omsorgssektoren – til god nytte for både lærere, elever, omsorgspersonell og brukere av teknologien.
Sykepleier

Utdanningen av helsefagpersonell henger ofte etter teknologiutviklingen, og nytt personell er ikke alltid forberedt på å ta i bruk velferdsteknologi. Det er viktig å få tettet gapet mellom det som læres på skolen og hva man opplever ute i felten. For å møte disse utfordringene setter man i Fagfornyelsen fokus på digitale ferdigheter og fremhever eksplisitt viktigheten av dette for helsefaget i lærerplanen.

Bakgrunnen for prosjektet

På bakgrunn av dette ble det opprettet et samarbeidsprosjekt mellom Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og Nettverksskolen Helse- og oppvekstfag (NEHO) i Oslo. Målet med samarbeidsprosjektet var, gjennom hospitering, å få nærmere kjennskap til hvordan velferdsteknologi blir brukt i helse-, oppvekst- og omsorgstjenestene i Oslo i dag.

Denne kompetansen skal, i samarbeid med lærere i NEHO og veiledere/ansatte i hospiteringsbedriftene, brukes til å utvikle undervisningstilbud for elever innen Helse- og oppvekstfag i videregående, og deres samarbeidspartnere, samt kurs i regi av KKT for byens befolkning.

For å gjennomføre dette var det også et mål for prosjektet å bygge opp et undervisningsrom innen velferdsteknologi. Telenor som er en pådriver for innovasjon og digitalisering innen Norges helse- og omsorgssektor, var raskt ute med å melde sin interesse for å innrede undervisningsrommet, og ble valgt som foretrukken leverandør og partner.

– Visningsrommet skal brukes til kompetanseheving av lærere og undervisning av elever på alle skoler i Oslo som har programfaget Helse- og oppvekst, og deres samarbeidspartnere, forteller Margrethe Kristiansen, Nettverksskolen Helse- og oppvekstfag (NEHO).

– Det skal også brukes for opplæring av pårørende og eldre via KKT og for fagskolen i Oslo i faget Psykisk helse og rusarbeid, supplerer Ingunn Marie Eide, Kuben Kurs- & Teknologisenter (KKT).

– Det er også ansatt to prosjektledere, sykepleiere og lærere, i 30% stillinger som skal jobbe med dette prosjektet og undervisningsrommet, forteller Margrethe og Ingunn.

Margrethe Kristiansen, Nettverksskolen Helse- og oppvekstfag (NEHO) og Ingunn Marie Eide, Kuben Kurs- & Teknologisenter (KKT).
Margrethe Kristiansen, Nettverksskolen Helse- og oppvekstfag (NEHO) og Ingunn Marie Eide, Kuben Kurs- & Teknologisenter (KKT).

Velferdsteknologi handler om mestringsteknologi

Det betyr å involvere brukeren, lære dem å bli trygge og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring, selvstendighet og få en tryggere og enklere hverdag. Å lære brukerne å mestre teknologien er et viktig grep for å skape en trygghet for brukerne, både de som skal jobbe med disse løsningene til daglig, samt brukere som får løsningene som en hjelp i dagliglivet sitt. Gevinstene for Oslo kommune vil være mer effektiv og trygg arbeidshverdag for de ansatte i helsesektoren, samt bedre kvalitet på tjenesten og tryggere hverdag for tjenestemottakere.

Vi trenger digitalt helsefagpersonell

Ny teknologi, nye arbeidsformer og økt brukerinvolvering endrer helse- og omsorgstjenestene, noe som stiller nye krav til utdanningen. Derfor vil et undervisningsrom som dette være et stort skritt i riktig retning. En mulighet for fremtidens studenter, men også for nåværende helsefagpersonell, til å få nødvendig opplæring. Helsetjenestene står på terskelen til en digital transformasjon som allerede preger mange andre bransjer, og man er nødt til å tilpasse praktisk opplæringen av helsefagarbeidere for å møte fremtidens digitalisering.

Telenor ble valgt som leverandør

Og kan med dette få lov til å være den heldige leverandør av velferdsteknologi som skal være med å heve den teknologiske kompetansen blant fremtidens helsepersonell og brukere i Oslo. Telenors digitale helseløsninger er utviklet i tett samarbeid med kommuner, slik at de treffer behovet i sektoren.

– Telenor ble valgt på bakgrunn av den teknologien de kunne levere og at dette var relevant i forhold til prosjektet, sier Margrethe. Ja, og så passet prisen selvfølgelig inn også, fortsetter hun.

– I dette prosjektet blir veien litt til mens vi går, sier Margrethe. Rommet skal ha fått på plass det meste av teknologi til 7.oktober og så blir det en periode med testing frem til jul, før vi slipper elever inn i rommet fra nyttår, meddeler hun.

Velferdsteknologi som skal brukes i visningsrommet

Trygghetsalarm med sensorer

Fallalarm

Trygghetsalarm med GPS

Digitalt tilsyn

Elektroniske låser

Medisinske sensorer til trygghetsalarmen

Medisindispensere

Avstandsoppfølging

Hjemmesykehus-app

Tryggi-app

Sensormatter (epilepsialarm)

Røykvarslere (tilkoblet trygghetsalarm)

Komfyrvakt