Digitalisering

Helsesektoren kan bli den virkelige 5G-vinneren

Snart vil det hyper-tilkoblede samfunnet med neste generasjons mobilnett være en realitet. Den revolusjonerende 5G teknologien er rett rundt hjørnet og dette betyr et enormt antall ting koblet til nettet, høye hastigheter, minimale forsinkelser, økt pålitelighet og helt nye måter å bruke nettet på. Helsesektoren kan bli en vinner med den nye teknologien.
To leger i gangen på et sykehus med et nettbrett

5G skiller seg fra tidligere mobilteknologi på særlig tre områder. Vi får muligheten til å kunne levere veldig høye datahastigheter, åpne nettet for langt større tetthet av enheter, og levere svært høy pålitelighet med lav forsinkelse i nettet. Den nye teknologien åpner også for at man kan «skivedele» nettet i dedikerte og skjermede nett for utvalgte funksjoner og sektorer.

Helsesektoren kan bli en 5G-vinner

Overføring av store mengder data kan være aktuelt innen røntgentjenester i distriktene. Den økte tettheten av sensorer kan støtte bred digital oppfølging av pasienter på sykehus og sykehjem. Lav forsinkelse i nettet kan understøtte fjernstyrte roboter for diagnostikk og inngrep. Et skivedelt mobilnett med ovennevnte egenskaper vil kunne gi et bedre nødnettet. 

Nødetater vil kunne kommunisere på tvers av etatene med ikke bare lyd som i dag, men også høykvalitets video. For distrikter som opplever at helsetjenester legges ned eller flyttes til store byer, kan 5G være redningen som tillater at man fortsetter å levere gode tjenester der hvor pasienten bor.

Nye muligheter for næringslivet

De mange mulighetene som oppstår i skjæringspunktet mellom mobil teknologi og helsetjenester vil bli fruktbar mark for den raskt fremvoksende helsenæringen i Norge. Det vil være muligheter for oppstartsselskaper, etablerte aktører og forskningsinstitusjoner. Det kan skapes nye tjenester og tjenestemodeller. For eksempel vil opplæring av helsepersonell i større grad kunne benytte seg av sanntids strømming av høyoppløst video for simulering og trening. For å utvikle disse fremtidens tjenester er vi i gang med å lage 5G dekning på et forskningssenter på Rikshospitalet.

5G gir bedre datasikkerhet

Svak datasikkerhet bremser ofte utrulling av ny teknologi i helsesektoren. 5G-nettet vil kunne gi bedre sikkerhet enn mange av teknologiene vi har i dag. I motsetning til WiFi som benytter åpne frekvenser, er 5G-nettet lagt til lisensierte frekvensbånd, med sterke krav til sikkerheten i operasjon av tjenestene. 

Med et skivedelt nett, hvor en «skive» er forbeholdt helsetjenester, vil man sikre helsedata, og kun gi tilgang til autoriserte aktører. Den høye påliteligheten vil gi en sikrere tjeneste ved at det vil være minimal nedetid i nettet og stor tilgjengelighet av tjenesten. På sikt vil tjenestene som gir medisinsk verdi og økonomisk nytte, samt lette hverdagen til pasientene og helsepersonellet, vinne frem. 

5G er en underliggende mobil teknologi som kan bære de gode tjenestene. Om helsesektoren klarer å ta i bruk mulighetene som finnes, kan sektoren bli en vinner i 5G-utviklingen.

For mer informasjon om 5G