Digitalisering

5G og samarbeid = digitaliseringssuksess!

Mange virksomheter står overfor viktige veivalg når store mengder data skal samles og opp i skyen, og industri og prosesser skal automatiseres. Da er samarbeid og godt partnerskap nøkkelen til suksess.

Birgitte Engebretsen, leder Telenor Norge åpner 5G seminaret

- Et samarbeidet på tvers er helt nødvendig for å kunne gjøre de store løftene på digitaliseringen av samfunnet, sa Birgitte Engebretsen, leder for Telenor Norge, da hun åpnet seminaret "5G og digital infrastruktur" i november. Videre understreket hun at Telenor ønsker å være en arena for samarbeid på området, og det er i dag ingen aktør i det norske samfunnet som kan gjøre denne jobben alene.

For og med industrien

I industrien er det mange arbeidstunge oppgaver som er både repeterende og krevende. Her er det åpenbare gevinster å hente på å automatisere prosesser, og spesielt innenfor HMS ved å gi de ansatte en tryggere arbeidsplass. Automatisering kan også gi en økonomisk gevinst og konkurransefortrinn gjennom å effektivisere driften og produksjonen. På seminaret delte Apple, Yara og Equinor erfaringer fra sine prosjekter.

På Yara sitt anlegg på Herøya tester de nå ut selvkjørende hjullastere, mens personellet kan sitte godt og trygt i kontrollrommet og styre kjøretøyene derfra. Her er det utsikt til store helse- og miljøgevinster. I Equinor er det testet og tatt i bruk verktøy for den såkalte digitale feltarbeideren, som også har vært med på å videreutvikle verktøyene slik at de passer for oppgavene som skal løses og passer i miljøene de skal brukes.

EYDE-klyngen er en samarbeidsarena for grønn industri og som har til mål å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri. Lederen for klyngen, Helene Falch Fladmark løftet frem mennesker, bærekraft og robusthet som tre viktige områder som fremtidens industriprosjekter bør sette søkelys på. Hun henviste også til EU-finansierte prosjekter som har dette høyt på sin agenda. Her er det ikke bare effektivisering som er fokus, men også miljøaspektet, samt kvalitet og sikkerhet for de ansatte.

Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til suksess

I dette nye landskapet vil nye økosystemer danne seg, og vi trenger å tenke nytt rundt forretningsmodeller. Frank Elter arbeider til daglig i Telenor Research and Innovation, i tillegg til en deltidsstilling som Associated Professor på NHH Norges Handelshøyskole. Han understreker i sitt innlegg at den økte endringstakt gjør at virksomhetene trenger å bygge partnerskap for å dekke opp for kompetanse og spesialister som er nødvendig og som man som virksomhet ikke kan levere på alene. Et moderne partnerskap bygges på tillit og må være på plass dersom vi skal ta i bruk alle mulighetene som ligger fremover. Elters råd er: 1) sett felles mål 2) vær tydelig på forpliktelse fra partene og 3) bygg en langsiktig relasjon.

Frank Elter, Telenor
- Vi trenger å tenke nytt rundt forretningsmodeller, Frank Elter, Telenor Research and Innovation

5G muliggjør behovene til industrien

Digitalisering endrer måten vi jobber på, ved at arbeidsprosesser forbedres, forenkles og automatiseres. Store datamengder skal ofte håndteres i sanntid og det setter andre krav til digitale verktøy, nettverk, hastighet og kapasitet, understreket Espen Myhre, Strategisk kunderådgiver og Henning Elvestad, Concept Manager i Telenor i sitt innlegg. Industrielle nettverk skal løse andre oppgaver enn et kontornettverk. Ved å flytte 5G-mobilnettet inn i fabrikken og industriområdet sikrer du nok kapasitet, hastighet og sikkerhet rundt tjenestene du løfter inn i nettet.

Hva er deres digitale ambisjon?
Digitaliseringsløpet er vanskelig å få til alene. La oss jobbe sammen for å finne gode og bærekraftige løsninger. Telenor har i flere år investert i å bygge opp et innovasjonssenter hvor vi sammen med partnere kan finne frem til områder som kan gi en gevinst og teste ut løsninger. Vi vil gjerne prate med deg og se hvordan dere kan ta virksomhetens ambisjoner videre.

Kristian Wahlstrøm, Strategic Account Executive i Telenor Norge AS
Kristian Wahlstrøm, Strategic Account Executive i Telenor Norge

Book en demo på Telenor Innovation Center

Fyll inn feltene under og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.