Vilkår for Spill

Gjeldende fra 07.05.2020

1. Partene og nærmere om vilkår for tjenesten

Disse vilkårene gjelder for tilgang til og bruk av tjenesten Spill.

Partene i avtalen er den som er registrert som kunde og Telenor Norge AS (heretter Telenor), org.nr. 976 967 631. Telenors generelle avtalevilkår for privatmarkedet gjelder så langt disse passer. De spesielle vilkårene for Spill har forrang ved motstrid.

For behandling av personopplysninger, se pkt. 3 under samt Telenors personvernerklæring.

2. Beskrivelse og forutsetninger for bruk av Spill

Tjenesten er ment brukt til å spille spill på telefon eller nettbrett. Tjenesten er en internettbasert spillportal som kunden får tilgang til ved å laste ned en app som kobles opp til spillportalen.

Kunden inngår avtale om bruk av Spill ved å fylle ut nødvendig informasjon i appen. Avtale om Spill forutsetter ikke at kunden har andre avtaler hos Telenor.

For å bruke tjenesten må kunden ha registrert seg som bruker av Telenors innloggingsløsning, Connect ID.

Tjenesten kan benyttes på enheter med operativsystemene iOS (10 eller nyere) og Android (4.2 eller nyere).

Appen kan oppdateres automatisk om ikke kunden har slått av denne funksjonen.

3. Behandling av personopplysninger

Telenor vil behandle følgende personopplysninger for å levere og fakturere for tjenesten:

  • Navn

  • Mobilnummer og epost

  • Adresse og fødselsdato

For å:

  • etablere en brukerkonto,

  • anbefale tjenesten til relevante målgrupper

  • gi relevant informasjon knyttet til tjenesten

  • feilsøkning

Telenor samarbeider med Azerion, som er et nederlansk selskap som eier og drifter spillplattformen.

Telenor deler følgende opplysninger med Azerion:

  • mobilnummer og epostadresse for å kunne logge inn og identifisere kunden

  • kundens fornavn for å kunne vise spillprofil og gi personlig velkomstmelding

  • hvilke spillpakker kunden har kjøpt

Ved avslutning av avtaleforholdet slettes aktivitetsdata umiddelbart. Kontaktdata slettes etter 6 måneder.

4. Pris og betaling

Tjenesten er en abonnementstjeneste med fast månedspris som blir forhåndsfakturert av Telenor.

5. Rettigheter til tjenesten

Bruk av tjenesten gir kunden ingen rettigheter til tjenesten, logoer og lignende annet enn retten til å bruke tjenesten til personlige formål.

6. Endringer

Ved endringer, herunder oppdateringer av tjenesten vil Telenor etterstrebe at dette i minst mulig grad påvirker kundens bruk av tjenesten. Det må allikevel påregnes at tilgangen til tjenesten kan være noe begrenset i slike perioder. I slike tilfeller vil pågående spilling også kunne bli avbrutt.

7. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning i spillportalen eller ved å kontakte Telenors kundeservice.

Ved oppsigelse faktureres kunden for antall påløpte dager i inneværende måned, mens andre forskuddsfakturerte avgifter vil tilbakebetales.