Internett

Slik ble Trysil en av Norges beste fiberkommuner

Etter over fem år med utbygging, nærmer Trysil seg endelig målet: Fiber til hver eneste knaus i den arealrike kommunen. – En grunnleggende samfunnsoppgave, mener ordføreren. 

Familie med fiber i Trysil

Da Pia Jeanette Lyseggen og Lars Sølna Rødsdalen flyttet hjem til Trysil etter noen år med studier i Oslo, støtte de på et uventet hinder: Internett var utrolig ustabilt og tregt sammenliknet med hva de var blitt vant til. 

«Alt går tregere på landet» tenker kanskje noen, men ikke Pia Jeanette og Lars – for dem var hakkete nett en stor kilde til frustrasjon. De var vant til å strømme TV og spille over internett, og når de nå skulle pusse opp Pias barndomshjem ønsket de også å installere varmestyring og elbillading – systemer som forutsetter stabilt wifi. 

I dag har de fått fiber hjemme, i likhet med store deler av Trysils befolkning. 

Fra å være en kommune der mange var frustrerte over nettet, er situasjonen i ferd med å snus på hodet. I løpet av 2022 skal nær sagt alle kommunens 6600 fastboende innbyggere være tilkoblet fibernett fra Telenor. 

– Vi fikk fiber i starten av mars 2020, og to uker senere kom pandemien. Jeg tør ikke tenke på hvordan disse årene ville vært om vi ikke hadde hatt fiber. Med stabilt nett har vi kunnet ha hjemmekontor og strømmet alt vi har trengt, forteller Lars. 

Sikrer Trysils fremtid

I rådhuset sitter en stolt ordfører Erik Sletten (Sp). Da fiberutbyggingen så smått startet i 2016, visste han at prosjektet kom til å bli omfattende, men kanskje ikke helt hvor omfattende.  

Nå nærmer han seg endelig mål. 

– Trysil er en svær kommune - geografisk er vi større enn gamle Vestfold fylke. Jeg kjenner ikke til om det er andre liknende kommuner som har bygget fiber i samme utstrekning som oss, forteller Sletten. 

I ordførerens øyne er et moderne internett helt avgjørende for å sikre bosetting i kommunen også i fremtiden. 

 – Å sikre den digitale infrastrukturen er en grunnleggende samfunnsoppgave. Det vil sikre arbeidsplasser og tilrettelegge for utdanning i Trysil i fremtiden, mener Sp-ordføreren. 

Ordfører Erik Sletten i Trysil

Fornøyde med prosessen

Ikke dermed sagt at det bare har vært enkelt. Fordi Trysil har en spredt bosetning, ble det avgjørende å bygge fiber til nær sagt hver eneste knaus der det bor folk. Sånt tar tid. 

Samtidig har det vært viktig å holde egenandelene lave, om alle skulle ha anledning til å være med.

Familie med fiber i Trysil

– Det er klart det har kostet penger, og regningen vokste også enda litt da vi måtte bytte ut stolper på grunn av alder og slitasje. Men det er naturlig at det blir slik, og alt i alt er vi veldig fornøyde med prosessen, sier Sletten. 

Han oppfordrer andre kommuner som er interessert i tilsvarende utbygging til å ta kontakt med ham for å utveksle erfaringer. Blant annet forteller han om hvordan kommunen ble tildelt en stor fylkeskommunal pott, og han roser også en privat konsulent som har vært hyret inn for å være bindeledd mellom kommunen og Telenor. 

I tillegg understreker han hvor viktig informasjonsarbeidet er for å sikre befolkningens entusiasme: 

– Det er jo ikke alle som intuitivt forstår hvorfor dette er viktig, man må forklare dette på en god og åpen måte. Jeg husker for eksempel det var en eldre mann som reiste seg under et folkemøte og sa; «Det er jo ikke sånn at jeg trenger topp nett. Men jeg vil veldig gjerne ha barnebarna på besøk». Han hadde skjønt det, humrer ordføreren. 

Smart småbruk

Pia Jeanette Lyseggen og Lars Sølna Rødsdalen nikker gjenkjennende når de hører hvor viktig ordføreren mener internett er for Trysils fremtid. 

De har selv tre barn i barnehagealder, og en svigerfar som bor i et tilbygg på bruket. Forutsetningen for å bo som de gjør, er tilgang til godt og stabilt nett. 

Med fiber har de kunnet gjøre huset på snaue 300 kvadrat til et moderne og påkoblet hjem, med elbillader, smart styring av varmepumpe, strøm og lys.

På det meste strømmes det filmer og serier fra fem ulike enheter – samtidig. 

– Samfunnet endrer seg raskt, og ny teknologi kommer til. Se bare hvor mange som har oppdaget smart varmestyring når strømprisene har gått så opp. 

– Nå føler vi oss trygge på at vi får bruke disse løsningene også i Trysil, sier Pia Jeanette Lyseggen og Lars Sølna Rødsdalen.