-Vi må tørre å snakke om utdanning og kjønn

- Jeg kjenner gutter som ikke tør å velge helsefag eller drama. Gutter trenger også et eget akademi når de skal velge utdanning. Likestilling går begge veier, sier Hennie, deltaker i Girls Create Tech Academy.

Rebecca, Hennie og Aakanshya smiler til kamera

Rebecca, Hennie og Aakanshya er tre av de rundt tretti 10.- klassingene som er del av årets Girls Create Tech Academy. Gjennom et helt år møtes de jevnlig for å bli inspirert og informert om mulighetene som ligger innen teknologi. Telenor Norge og Plan International Norge, som står bak programmet, håper at Girls Create Tech Academy har inspirert flere jenter vil velge en utdanning og på sikt en karriere innen teknologi.

Utdanningsvalg må snakkes om

-Vi må tørre å snakke mer om hvorfor vi velger de utdanningene vi velger. Ideelt sett burde man ikke trenge dette programmet i hele tatt. Men dette henger sammen med hva foreldre og lærere forteller oss helt fra vi er små, sier Rebecca.

Hun sier at det ikke bare er jenter som blir påvirket av hva de voksne mener.

-Gutter må tørre å velge å bli blomsterdekoratør eller frisør, hvis det er det de brenner for. Men jeg snakker med gutter som tror det er bare er homser som kan velge slike utdanninger, sier Aakanshya.

Forskning avdekker barrierer

Plan International Norge og Telenor har gjennomført en studie som kartlegger hvilke barrierer som står i veien for at jenter og unge kvinner i Skandinavia velger en karriere innen teknologi, samt hva teknologibransjen kan gjøre for å redusere disse barrierene.

Av 172 kvinnelige respondenter peker 8 av 10 på stereotyper om hva gutter og jenter kan gjøre eller burde gjøre. 7 av 10 peker på mangel på selvtillit, og 6 av 10 peker på mangel på kjønnsbalanse i STEM*-klasser (flere gutter enn jenter).

Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge
Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge

– Vi er kommet langt på likestilling i Norge, men særlig innen teknologi har vi et godt stykke igjen å gå. Det bekrefter denne studien. Når vi i tillegg vet at kun hver fjerde IT-student i Norge er kvinne, er det tydelig at vi står overfor et stort likestillingsproblem. Ny teknologi som utvikles, blir i all hovedsak laget av menn. Konsekvensen er da at teknologien blir bedre tilpasset menn enn kvinner, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

-Som teknologibedrift trenger vi kunnskap om hva vi kan gjøre for å bidra til likestilling i utvikling av teknologi. Researchen gir oss god innsikt om mulige tiltak vi som bedrift kan sette i gang. Telenor lager fremtidens produkter og tjenester og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi feile, sier Ragnhild Mathisen, leder Corporate Affairs i Telenor Norge.

Teamet i PLAN; Siv Fagerbekk og Linda Haltbrekken, og i Telenor: Ana Brodtkorb, Elisabeth Biering og Ragnhild Mathisen.
Teamet i PLAN; Siv Fagerbekk og Linda Haltbrekken, og i Telenor: Ana Brodtkorb, Elisabeth Biering og Ragnhild Mathisen.

Holder foredrag om likestilling

Som en del av akademiet skal alle jentene holde foredrag på skolene sine om hva de lærer på Girls Create Tech-akademiet. Formålet er å nå ut til så mange jenter som mulig i løpet av én uke med det viktige budskapet om at jenter må med i den teknologiske utviklingen for at vi skal oppnå likestilling i verden. Foredragene fører til mange interessante diskusjoner med guttene.

-I alle klassene på 8. trinn hvor jeg holdt foredrag var det gutter som sa «Er du feminist? Betyr det at du hater menn?». Jeg skjønner jo hvor de kommer fra, men de kan jo bare google og lese seg opp litt på likestilling og historie i stedet for å bruke energien på å hate, sier Rebecca.

Aakanshya som går på Gran skole på Hadeland kjenner seg straks igjen.

-Jeg hadde samme opplevelse. Guttene spurte meg: «du lever i verdens mest likestilte land, så hvorfor står du her?», sier hun.

Guttene blir feminister

Rebecca quizzet klassen om likestilling med spørsmål som «Hvor mange av de som utvikler AI er jenter?», «Hvor mange jenter i verden går ikke på skolen?» osv. Det var ingen i klassen som fikk alt rett.

-Men jeg klarte å omvende noen, da. Når jeg forklarte hvordan alt hang sammen. De ble veldig sjokkerte over tallene. Nå sier guttene at de også er feminister. De kødder med det, men de vet innerst inne hva som er riktig. Så jeg føler disse foredragene på skolen har vært veldig viktige, sier Rebecca.

-Jeg er veldig glad for at programmet vårt legger opp til at jentene skal involvere klassene sine. Jeg er imponert over hvordan jentene ikke viker unna vanskelige diskusjoner, men klarer å forklare hvorfor et program som Girls Create Tech Academy er så viktig, sier Ragnhild Mathisen, leder Corporate Affairs i Telenor Norge.

*Science, Technology, Engineering, Maths.