Vil inspirere jenter til teknologi

― Jeg lærte mye om prosessen bak utviklingen av en app, at det handler vel så mye om menneskene og hva vi trenger, som selve teknologien. Dette vil jeg lære mer om, sa 14 år gamle Aakanshya Thapa etter første dag på det nye «Girls Create Tech Academy», Telenor Norge og Plan International Norges akademi som skal inspirere jenter til å velge teknologiutdanninger.

Mange jenter fra Girls Create Tech står i en trapp

Aakanshya er en av tretti 14 år gamle jenter som mandag 6. mai deltok på første samling i det ettårige programmet «Girls Create Tech Academy» for å blant annet få mer innsikt i hva en teknologiutdanning innebærer, hvordan sektoren fungerer, hva en karriere innen teknologi kan se ut og ikke minst hvordan de selv kan være med på å skape teknologi.

― Ordet «teknologi» føles så stort og litt skremmende, kan jeg virkelig klare noe sånt, har jeg tenkt. Da er det kult at vi får komme hit til Fornebu og møte damer som har klart det. Da kan jeg også kanskje klare det, sier Sandra Melgård fra Gran på Hadeland.

Jenter velger ikke tech

Bakgrunnen for programmet handler om at Telenor, og andre IT-bedrifter, ser at de kommer til å mangle kvinnelige teknologer i fremtiden dersom ikke flere jenter utdanner seg innen teknologi. Selv om stadig flere kvinner velger å studere for eksempel IT, var andelen kvinner som søkte seg inn på IT-studier i 2018 fortsatt kun 24 prosent. Kun 28 prosent av de som utvikler AI globalt er kvinner*. Det betyr at den nye teknologien som utvikles i all hovedsak utvikles av og for menn, og stereotypiske kjønnsroller kan forsterkes.

― Sammen med Plan International har vi startet dette jente-akademiet for å inspirere flere til å ønske seg en fremtidig karriere innen tech. Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi feile. Vår teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsteke dem, sier initiativtager og leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Telenor-damer vil

Alle jentene i akademiet er elever på 9. trinn ved skoler på Østlandet. Til neste år skal de velge videregående retning, som allerede da kan bety å ta valg i retning mot en teknologi-utdannelse. I det kommende året vil jentene kobles til egne coacher fra Telenor som er plukket ut blant kvinner i selskapet som jobber med teknologi i ulike former, og som brenner for å få flere jenter i bransjen. Jentene vil sammen med sine coacher jobbe med konkrete problemstillinger knyttet til hvordan teknologi kan bidra til å løse fremtidens samfunnsutfordringer.

Globalt samarbeid

Plan International og Telenor inngikk i 2018 et globalt partnerskap hvor målsetningen er å utruste barn og unge med den kompetansen de trenger for å møte den digitale fremtiden. Samarbeidet har spesielt fokus på å bekjempe digital ulikhet mellom kjønnene og adresserer jenters manglende tilgang til og kompetanse om digitale verktøy, samt jenter som aktive skapere av ny teknologi.

De digitale ulikhetene blir stadig større i utviklingsland, både mellom fattig og rik og mellom jenter og gutter. Derfor er det å utjevne digitale ulikheter en essensiell del av å bekjempe fattigdom på.

― Stadig flere jenter har trådt inn i mannsdominerte studier og yrker, både i Norge og globalt. Men fortsatt er det for få jenter som drømmer om jobbmuligheter innen digital teknologi. Vi trenger rollemodeller på disse arenaene, og jeg er derfor veldig glad for at Telenor og Plan International Norge lanserer «Girls Create Tech Academy». Dette programmet setter fokus på de digitale forskjellene som eksisterer og skal bidra til å endre dem her i landet, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

* Samordna opptak 2018

** World Economic Forum Gender Gap Report 2018