Grønnere løsninger

Bærekraftige mobiltjenester er en viktig del av klimaløsningen både global og lokalt. Mobilindustriens teknologi og tjenester er med på å redusere klimautslipp i mange andre bransjer.

plant

Telenor er blant de største mobilselskapene i verden på Internet of Things, med mer enn 12 millioner «ting» tilknyttet nettet. Tingenes internett handler om at alt kobles til nett ved hjelp av sensorer. Sensorene er billige, bruker svært lite strøm og mange tusen sensorer kan kobles opp til mobilnettet samtidig. Alle disse sensorene produserer enorme mengder data og ved å analysere dataene kan vi gjøre ting på en mer effektiv og miljøvennlig måte.

Les mer om hvordan HER