Telenor signerte Barneombudets felleserklæring for et tryggere internett

- Vi er veldig stolte og glade over å være blant de 35 aktørene som Barneombudet anser som viktige for å trygge barn på internett. Vi opplever det som en anerkjennelse av vår mangeårige innsats, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Barneombudet, Telenor og 34 andre aktører har signert en erklæring. Foto: Barneombudet

12. februar arrangerte Barneombudet et høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn og unge. På møtet deltok blant annet stortingspresident Tone W. Trøen, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Vi trenger en felles strategi for arbeidet, noe liknende opptrappingsplanen mot vold og overgrep, som går på tvers av departementer. Denne planen kom etter en erkjennelse av at utfordringen måtte løses på tvers av sektor. En felles strategi for tryggere digital hverdag må balansere barns rettigheter, bygge på et solid kunnskapsgrunnlag, og ett departement må ha ledertrøya, sa Barneombud Inga Bejer Engh.

Konkrete forpliktelser

35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter signerte en felles erklæring og forpliktet seg til minst to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Foruten Facebook var Telenor Norge eneste inviterte bedrift.

-Vi har i mange år jobbet systematisk og konkret for å bidra til at barn og unge skal ha tryggere nettopplevelser. Jeg er glad for at Barneombudet inviterer inn næringslivet når hun nå ønsker å koordinere ulike aktørers innsats, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Telenor Norge har forpliktet seg til å:

  • tilby undervisningsopplegget «Bruk Hue» gratis til alle skoler

  • tilby «Bruk Hues foreldremøte» gratis til alle foreldre og foresatte

Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, signerer erklæringen. Foto: Barneombudet.
Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, signerer erklæringen. Foto: Barneombudet.

Om ett år skal aktørene møtes igjen for å gjøre opp status på innsatsen. Innen den tid vil Bruk Hue være tilbudt gratis til alle landets skoler og foreldre.

-Vi gleder oss over å være en del av dette fellesskapet. Vi er enige med Barneombudet om at en bred og koordinert tilnærming øker sjansene for å lykkes. Derfor har vi alltid invitert inn eksterne partnere i de tjenestene vi har utviklet. Vi har samarbeidet med Kors på halsen i over 30 år, de siste 10 årene om Bruk Hue. Kommunenes innsats i utviklingen av det nye digitale Bruk Hue har vært uvurderlig. Det er sammen med barn og unge selv vi kan finne gode løsninger, sier Brodtkorb.

Telenor Norges tjenester til barn og unge: