Pressemeldinger

Telenor sikrer summetonen hos NAV

NAV velger Telenor i ny avtale om leveranse av taletjenester på fastnettelefoni. Dette er Norges største IP-telefonavtale.

(Fornebu, 2. juli 2014) NAV velger Telenor i ny avtale om leveranse av taletjenester på fastnett-telefoni. Dette er Norges største IP-telefonavtale.

Telenor har reforhandlet en avtale med NAV om taletelefoni. Avtalens varighet er på fire år, med opsjon på ytterligere to år.

NAV er en av landets største offentlige etater og Norges største IP-kunde.

- Dette er en utrolig viktig avtale for Telenor. Vi setter stor pris på at NAV velger å forlenge samarbeidet med oss, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge etter å ha undertegnet avtalen med IKT-direktør Nina Aulie i NAV. 

IP-telefoni gir flere muligheter
Med IP-telefoni benytter man datanettverket til å distribuere telefonsamtaler. IP-telefoni gir flere tekniske muligheter enn den tradisjonelle fasttelefonen, og kan være mer funksjonelt for bedriftskundene.

- Med IP-telefoni kan man bruke fasttelefonen på pulten, på pc, nettbrett eller mobil. NAV har mange ansatte og stor pågang fra publikum, og får dermed utnyttet funksjonaliteten fullt ut. Etaten er derfor spennende og viktig for oss, sier Lønning.

- NAV er en utfordrende og viktig kunde som setter krav til Telenor på mange områder. Vi er svært glade for å levere tjenester som sikrer NAVs samhandling med landets innbyggere, sier Bjørn Havaas, kundeansvarlig for NAV i Telenor. 

Fakta om NAV
NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler.

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidere. Av disse er om lag 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, mens om lag 5 000 er ansatt i kommunene. 
I tillegg til NAV-kontorene finnes det over hundre spesialenheter som løser sentraliserte oppgaver som det ikke er hensiktsmessig å utføre i førstelinjen på det enkelte NAV-kontoret.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, informasjonssjef Telenor Norge
kristine.meek@telenor.com tlf: 91885405