Pressemeldinger

Telenor med økt beredskap før helgens uvær

Telenor har iverksatt flere tiltak for å redusere kundekonsekvenser av eventuelle utfall og feil som kan oppstå i forbindelse med stormsenteret som er ventet inn mot Vestlandet lørdag. Ekstra personell er kalt inn og beredskapsutstyr klargjort.

(Fornebu 9. januar 2015) Telenor har iverksatt flere tiltak for å redusere kundekonsekvenser av eventuelle utfall og feil som kan oppstå i forbindelse med stormsenteret som er ventet inn mot Vestlandet lørdag. Ekstra personell er kalt inn og beredskapsutstyr klargjort.

Lørdag ettermiddag vil stormsenteret trolig ligge nordvest for Stad. Det er fremdeles usikkert hvor sterkt uværet blir, men lørdag er trolig den mest utsatte dagen.

- Vi er forberedt på at uværet kan påvirke og skade våre installasjoner, og har derfor ekstra beredskap gjennom helgen. I områder som ble berørt av uværet "Dagmar" i 2011 har vi gjort spesielt mye på batteri-siden. Dermed er situasjonen der bedre enn noen gang, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Driftsmiljøer og entreprenører i beredskap

Alle driftsmiljøer i Telenor har gjennomgått sine beredskaps- og vaktplaner med sikte på å kunne håndtere ekstraordinære situasjoner. Entreprenørene er også i beredskap og ekstra ressurser er kalt inn fra andre fylker for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å håndtere eventuelle feilsituasjoner.

- Når vi ser at slike værsystemer er på vei, har vi gode rutiner på å sjekke alle beredskapslagre for reservedeler, sørge for at vi har mobile basestasjoner som kan rykke ut på kort varsel ved behov og klargjøre entreprenørkorpset for feilretting. Når det er sagt, vil kraftig uvær alltid kunne slå ut strøm- og teleinstallasjoner.Folk må derfor være forberedt på at feil vil kunne skje og at rettearbeid vil kunne ta noe tid, sier Amundsen.

Tett kontakt med Fylkesberedskapsrådene

Som en del av beredskapsarbeidet har Telenor vært i dialog med de berørte Fylkesberedskapsrådene, samt politi for å informere om tiltakene som er iverksatt i tilfelle uværet rammer teleinfrastruktur.

- I møte med vær og vind forbereder vi oss på at feil kan skje, men vi håper selvsagt at konsekvensene for våre kunder ikke blir store. Vi har uansett forberedt oss, sier Amundsen.

Ofte er det strømbrudd som fører til at telekommunikasjon faller ut etter at batteriene er gått tomme.

- Vi har økt batterikapasiteten på våre installasjoner de siste årene, men vi er helt avhengige av strøm for å kunne feilsøke og feilrette på vårt utstyr. Derfor går vi alltid i dialog med lokale strømleverandører for å få prioritert feilretting på strømtilførsel der vi har kritisk infrastruktur, sier Amundsen.

Ved feilsituasjoner hvor mobil- eller fastnettet blir utilgjengelig kan kunder forsøke følgende:

  • I nødsituasjoner kan man ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området – slik at man kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig.
  • Der telefoni er berørt, men ikke bredbånd, kan man kommunisere over internett, via mail, chat, Facebook, Facetime, Skype eller lignende. Det kan være lurt å avtale alternativ kommunikasjonskanal med familie og venner før en feilsituasjon eventuelt oppstår.
  • Har du kun fasttelefon kan du orientere deg om hvem som har mobiltelefon i området hvor du bor.
  • Har du kun mobiltelefon kan du orientere deg om hvem som har fasttelefon i området hvor du bor.
  • Si fra til venner eller familie dersom du beveger deg inn i områder uten dekning.
  • Dersom du ikke har dekning der du befinner deg, kan du i enkelte tilfeller finne dekning ved å forflytte deg til andre områder.