Pressemeldinger

Telenor inkluderer skylagring for alle private bredbåndskunder

Vi lagrer stadig mer data digitalt, og behovet for trygg lagring er stort. Fra i dag vil derfor alle private bredbåndskunder under Telenor-merkevaren få lagringsplass i skyen inkludert i abonnementet.

(Fornebu 10. april 2014) Vi lagrer stadig mer data digitalt, og behovet for trygg lagring er stort. Fra i dag vil derfor alle private bredbåndskunder under Telenor-merkevaren få lagringsplass i skyen inkludert i abonnementet. 

Behovet for trygg og enkel lagring er økende hos de fleste av oss ettersom stadig mer informasjon, bilder og innhold lagres digitalt. Mye av innholdet som lagres har stor verdi, som for eksempel bilder tatt med digitalkamera eller mobilkamera. Disse lagres en rekke ulike steder, som PC/Mac og eksterne harddisker, eller mobil og nettbrett. Utstyr skiftes relativt ofte når det kommer nye modeller eller takker for seg. Dette øker sjansen for at viktige dokumenter og bilder forsvinner.

Mer enn en av tre mangler system for lagring
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Infact for Telenor, manglet hele 34 prosent av de spurte et system for lagring. I tillegg er det en utfordring for mange at bilder og dokumenter er lagret på ulike steder som PC/Mac, mobil og nettbrett.

I februar ble tjenesten Min Sky inkludert for alle Telenors private mobilkunder med stor suksess. Nå er det bredbåndskundenes tur. Med Min Sky kan Telenors kunder samle bilder og filer trygt på ett sted, og de er enkelt tilgjengelig på både PC/Mac, mobil og nettbrett.

Nesten 35 millioner filer var lastet opp i Min Sky per 10. april. Dette er høyeste opptaket noensinne på en tjeneste levert av Telenor.

Lagringskapasitet inkludert
Med Min Sky får Telenors bredbåndskunder nå 10 GB lagringsplass i skyen inkludert i sitt abonnement som standard. Kunder som i tillegg er privat mobil- eller mobilt bredbåndskunder kan samle lagringsmengden på de respektive abonnementene til en felles Min Sky-bruker.

Alle med privat mobil- eller mobilt bredbåndsabonnement fra Telenor får fra 5 GB til 75 GB Min Sky lagringsmengde inkludert per abonnement.

Fakta om Min Sky
Med Min Sky kan du se, lagre og dele innhold og filer. Min Sky er tilgjengelig fra mobil (Android og Iphone), nettbrett og PC/MAC.

Bilder og filer er trygt lagret i Min Sky. Alle filer krypteres før de overføres til serverne der de lagres. I tillegg er alt du lagrer i Min Sky beskyttet med brukernavn og passord. Du kan med andre ord være trygg på at andre ikke får tilgang til dine bilder og filer.

Hvor mange bilder som kan lagres på 1 GB lagringsplass avhenger av oppløsningen på kamera. Et bilde i Min Sky er på gjennomsnittlig 2,5 MB. Det vil si at kundene kan lagre ca. 400 bilder pr. GB.
Min Sky er utviklet av Telenor Digital, et Telenor-selskap som lager morgendagens nettbaserte løsninger.