Pressemeldinger

Telenor i mål med tidenes dekningsløft

I mars startet Telenor tidenes dekningsløft for å få enda flere i Norge til å kunne benytte fjerde generasjons mobiltelefoni (4G). – I dag feirer vi at 1200 nye 4G-stasjoner er på plass, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.
(Fornebu, 22. mai 2014) I mars startet Telenor tidenes dekningsløft for å få enda flere i Norge til å kunne benytte fjerde generasjons mobiltelefoni (4G). – I dag feirer vi at 1200 nye 4G-stasjoner er på plass, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.


Post- og teletilsynet offentliggjorde i desember at Telenor fikk tilslag på frekvenser i det såkalte 800 megahertz-båndet.

Det store dekningsløftet er Telenors omtale av jobben med å oppgradere hele Telenors eksisterende 4G-nett med 800-frekvensen. Før sommerferien begynner, vil omkring 200 kommuner få 4G i dette frekvensnettet.

Befolkningsdekning på 70 prosent
– 4G sikrer økt kapasitet og høyere hastigheter. Samtidig gir 4G i 800-båndet bedre arealdekning og ikke minst blir innendørsdekningen sterkt forbedret. Da vi begynte utrullingen i mars, var befolkningsdekningen på 52 prosent, men innen utgangen av mai er vi allerede oppe i 70 prosent, som er unikt i det norske markedet. Siden vår 4G-lansering for halvannet år siden, har vi altså gått fra null til 70 prosent dekning, sier Amundsen.

800-frekvensen gir to til tre ganger så vid dekning pr. sted og langt bedre innendørsdekning for boliger og næringsbygg.

Telenor har i dag 4G-dekning i alle fylker inkludert Svalbard, men utbyggingen fortsetter i høyt tempo fremover, påpeker Amundsen:

– Vi oppretter 20-100 4G-siter pr. uke, og tempoet skal vi opprettholde. Neste år skal vi ha hele 90 prosents befolkningsdekning på 4G, sier han. 

Bedre 4G med flere frekvenser
Telenor har så langt i utbyggingen vektlagt befolkningsdekning og gitt feriesteder særlig prioritet.

- Telenor skal være ener på dekning i Norge, og dagens mobilbrukere krever ikke bare at de skal kunne ringe og sende meldinger overalt, de vil også bruke videotjenester, strømme musikk, dele opplevelser i sosiale medier eller bruke andre datakrevende mobiltjenester. Telenors ambisjon er å levere de beste mobilopplevelsene også på dette – og over hele landet sier Amundsen.

Bygger bredt
Som eneste operatør i markedet, bygger Telenor alltid med minst to frekvenser på 4G: 1800 MHz og 800 MHz, og ved særlig behov også 2600 MHz.

- Dette kan virke litt vel teknisk, det viktige for meg å formidle er at Telenor nå leverer 4G til stadig flere samtidig som vi gir en unik innendørsdekning på 4G. Ikke minst i bygninger hvor det tidligere har vært vanskelig å sikre god innendørsdekning, får vi nå sterk forbedring i dekningen. Videre er vi i dag alene om å bygge slik dekning i byene (800 MHz), sier Bjørn Amundsen.

Amundsen mener at Telenors dekningsstrategi gir en uovertruffen dekningsopplevelse for Telenors kunder. Telenor har gjennomført en ambisiøs utbygging og oppgradering av 4G-mobilnettet i Norge, en operasjon som er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2015. I tillegg til utbyggingen av 4G over hele landet, har Telenor også gjennomført en høyintensiv utbygging av 3G-nettet.

Telenor Research har utviklet en ny måte å vise mobiltrafikk. I denne video-animasjonen kan du se samtaleaktiviteten i Oslo gjennom hele 17. mai. Kartet i videoen viser hvor og når folk ringte. 

Fakta:
• 800 MHz gir Telenors kunder sterkt forbedret innendørsdekning. 800-frekvensen gir ikke bare bedre dekning i distriktene, men også viktig å poengtere at denne frekvensen gjør at vi nå får 4G-dekning i kontorbygg etc. 

• 1800 MHz: Sikrer mer kapasitet til hver bruker og dermed bedre brukeropplevelser. 1800-frekvensen gir dessuten en langt bedre innendørsdekning enn 2600 MHz gjør.

• 2600 MHz: Har kort rekkevidde, men stor kapasitet. Dette brukes for å gi kunder gode mobilopplevelser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

• 800-frekvensen gir to til tre ganger så stor dekning pr. sted og fire ganger så mange vil kunne oppleve bedre innendørsdekning på 4G i murbygg eller bygg hvor forhold har gjort det vanskelig å gi gode surfeopplevelser. 

• De såkalte 800-frekvensene ble benyttet til å formidle analoge tv-signaler til norske hjem. Nå blir de benyttet til å gi Telenor-kunder høyhastighets mobilt bredbånd, og sikre gode opplevelser blant annet ved streaming av video og musikk.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen, bjorn.amundsen@telenor.com, 90021000
Informasjonssjef Anders Krokan, anders.krokan@telenor.com, 95209037