Pressemeldinger

Telenor i gang med feilretting etter orkanen Nina

Orkanen "Ninas" herjinger har skadet Telenors infrastruktur og opprydding og feilretting er iverksatt. Verst er konsekvensene for Hordaland med drøyt 100 av Telenors basestasjoner ute av drift, de fleste i kystkommunene.

(Fornebu 11. januar 2015) Orkanen "Ninas" herjinger har skadet Telenors infrastruktur og opprydding og feilretting er iverksatt. Verst er konsekvensene for Hordaland med drøyt 100 av Telenors basestasjoner ute av drift, de fleste i kystkommunene.

De fleste feilende skyldes kraftfeil og følgefeil av kraftfeil. I tillegg vil noe av feilrettingen først kunne gjennomføres etter at trær og andre løse gjenstander er ryddet unna.

- Vi har vært godt forberedt så langt det er mulig på "Nina", og har hatt ekstra beredskap gjennom helgen. Likevel er det mange faktorer vi ikke kan gjøre noe med, blant annet kraftutfall, og ikke minst trær som orkanen har felt ulike steder i fylket. I tillegg er vi avhengig av at fergene går, at veiene er åpne og at vinden er tilstrekkelig stilnet før vi kan sende ut folka våre som skal uføre feilrettingen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Konsekvensene nå på formiddagen søndag etr stor særlig i kystkommunene i Hordaland.

- Vi har nå drøyt 100 basestasjoner som er ute, og ca. 10-15 kommuner er spesielt rammet med brudd på mer enn en teknologi, det vil si både mobil, fasttelefoni og i enkelte tilfeller internett. Verst berørt er fortsatt Austevoll der store deler er kundemassen er rammet på både mobil, fasttelefon og internett. Vi prioriterer nå feilretting i de mest berørte kommunene, i tillegg fortsetter vi å sette ut aggregater i kommuner med kraftfeil så langt det er mulig. Målet er å få stedene opp så raskt det lar seg gjøre, forklarer Bjørn Amundsen i Telenor Norge

Telenor har hatt ekstra personell i beredskap og orkanen har blitt kontinuerlig overvåket gjennom kvelden og natten. Entreprenørene har også vært i beredskap med ekstra ressurser fra andre fylker fra i går. De er nå på vei ut i de områdene som er rammet, så langt det er mulig der veiene er åpne og fergene går.

- Det varierer hva som kan gjøres nå når det kommer til type feil. I mange tilfeller er vi avhengige av at strømmen er tilbake for å få oversikt over om dette er årsaken til brudd, eller om det er andre brudd i området. Andre steder må vi først få ryddet unna årsaken til bruddet, for eksempel trær eller andre løse gjenstander. I mange tilfeller vil dette kreve spesialkompetanse. Vi må derfor være forberedt på at noe av rettetiden vil ta noe tid, sier Amundsen.

Som en del av beredskapsarbeidet har Telenor en jevn dialog med Fylkesberedskapsrådene samt politi for å informere om tiltakene som er iverksatt i tilfelle uværet rammer teleinfrastruktur. Videre har Telenor dialog med de lokale strømleverandørene for å få prioritert feilretting på strømtilførsel til kritisk infrastruktur.

- Ofte er det strømbrudd som fører til at telekommunikasjon faller ut etter at batteriene er gått tomme. Vi har økt batterikapasiteten på våre installasjoner de siste årene og særlig i områder som ble hardt berørt av uværet Dagmar i 2011. Når det er sagt er vi helt avhengige av strøm for å kunne feilsøke og feilrette på vårt utstyr, sier Amundsen.

Fakta:

- Hordaland er mest berørt etter Nina, med drøyt 100 basestasjoner ute og en rekke feil etter trefelling og liknende. Telenor jobber nå med å sende ut entreprenører i de områdene det er mulig, og kartlegge skader i områdene. Ca 10-15 kommuner er sterkt - berørt med flere tjenester (mobil, fasttelefon, internett) ute. Det er kystkommunene som er mest berørt.

- Vi har i tillegg en del basestasjoner ute i Vest Agder, Aust Agder, Sogn og Fjordane og Rogaland, men her er konsekvensene mer beskjedne.

- Kommuner som prioriteres per nå: I Hordaland, Austevoll samt Tysnes, Samnanger, Radøy, Lindås, Meland og Austerheim. Gjerstad i Aust-Agder, Hægebostad i Vest-Agder, Hyllestad i Sogn og Fjordane og Karmøy samt Tysvær i Rogaland.

Ved feilsituasjoner hvor mobil eller fastnettet blir utilgjengelig kan kunder forsøke følgende:

  • I nødsituasjoner kan man ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området – slik at man kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig.
  • Der telefoni er berørt, men ikke bredbånd så kan man kommunisere over internett, via mail, chat, Facebook, Facetime, Skype eller lignende. Det kan være lurt å avtale alternativ kommunikasjonskanal med familie og venner før en feilsituasjon eventuelt oppstår.
  • Har du kun fasttelefon kan du orientere deg om hvem som har mobiltelefon i området hvor du bor.
  • Har du kun mobiltelefon kan du orientere deg om hvem som har fasttelefon i området hvor du bor.
  • Si fra til venner eller familie dersom du beveger deg inn i områder uten dekning.
  • Dersom du ikke har dekning der du befinner deg, kan du i enkelte tilfeller ved å forflytte deg til andre områder kunne finne dekning i nærheten.

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Amundsen eller Telenors pressetelefon