Pressemeldinger

Telenor i flomberedskap

(Fornebu, 23. mai 2013) Flom kan skape utfordringer for telefon- og datatrafikken. Telenor følger utviklingen nøye, og har høy beredskap i områdene som er berørt av flommen.

(Fornebu, 23. mai 2013) Flom kan skape utfordringer for telefon- og datatrafikken. Telenor følger utviklingen nøye, og har høy beredskap i områdene som er berørt av flommen.

– Vi vet at folk er ekstra avhengig av å kunne snakke sammen eller tilkalle hjelp i slike situasjoner. Derfor gjør vi det vi kan for å holde telefon- og datalinjer oppe, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Ruter om telefon- og datatrafikk
Siden flommen ble varslet har Telenor vært i beredskap for å gjøre det som er mulig for å redusere konsekvensene av eventuelle flomskader. De store vannmassene kan føre til jordras som tar med seg kabler og stolper. Den høye vannstanden kan dessuten skade bygninger der vi har teleteknisk utstyr.

– Mange steder i landet har vi reservelinjer som gjør at vi kan rute om telefon- og datatrafikken dersom en kabel eller annet utstyr skades i flommen. På denne måten kan vi redusere konsekvensene av feilsituasjoner for kundene våre, sier Svendsen.

Telenor er i tett dialog med Fylkesberedskapsrådene og Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) for best mulig å forutse eventuelle feilsituasjoner.

– Det er særlig jordras som kan skade samfunnskritisk infrastruktur og da er det svært nyttig å få informasjon om rasutsatte områder fra fylkesberedskapsrådene og vi har en god og konstruktiv dialog, sier Svendsen.

Sjekker utstyr i flomutsatte områder
I operasjonssenteret vårt på Fornebu viser en storskjerm flomkartet fra NVE, og våre operasjonsledere følger utviklingen av flommen døgnet rundt. Ekstra bemanning er i beredskap og klare til innsats på kort varsel. I samarbeid med våre entreprenører kontrollerer vi fysisk det utstyret vi har i de flomutsatte områdene slik at vi kan avdekke potensielle farer. Vi prioriterer nå flomberedskap og utsetter annet planlagt arbeid for å ha nok ressurser på denne situasjonen, sier Svendsen.  – Når det er ekstremvær, som nå, kan vi imidlertid aldri garantere at vi klarer å holde all tele- og datakommunikasjon oppe. Det vi kan forsikre om er at vi gjør alt vi kan for å forebygge skader og rette feil som oppstår, der det er mulig å komme til uten fare for liv og helse for dem som skal rette feil. Vi jobber nå for å informere best mulig i de områdene som er berørt gjennom Fylkesberedskapsrådene, sier Svendsen.

Feilsituasjoner i Oppland
Det har så langt ikke vært store utfall i tele- og datakommunikasjonen i forbindelse med flommen. Det har imidlertid oppstått en feilsituasjon i Oppland med konsekvenser i Gudbrandsdalen og enkelte strømbrudd som påvirker telefoni og bredbånd. Alle feil er prioritert og feilretting pågår. Det er utfordring med fremkommelighet i området og alternative fremkomstmidler vurderes. Beredskapsaggregat og basestasjon er bestilt for å bedre på situasjonen i det mest utsatte området.

Mest berørte kommuner:

Nord Fron, spesielt Kvam sentrum: (Telefoni, Bredbånd, Mobil)
Ringebu: (Telefoni)
Gausdal, spesielt Svatsum og Rustmo (Telefoni, Bredbånd, Mobil)