Pressemeldinger

Tele2 velger Telenor

Tele2 inngår nasjonal gjesting-avtale med Telenor for alle merkevarene i Tele2 konsernet. Avtalen inkluderer 2G, 3G og 4G.

(Fornebu 30. april 2014) Tele2 inngår nasjonal gjesting-avtale med Telenor for alle merkevarene i Tele2 konsernet. Avtalen inkluderer 2G, 3G og 4G. 

Avtalen om nasjonal gjesting i Telenors nett for Tele2s kunder i det norske markedet ble i dag signert av administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge, og administrerende direktør i Tele2 Arild Hustad.

- For oss er dette en tydelig bekreftelse på at Telenors suverene dekning, nettkapasitet og sikkerhet verdsettes av andre mobilselskaper i Norge. Vi er glade for å ha kommet frem til enighet med Tele2 om denne avtalen, sier Berit Svendsen, konserndirektør og adm.dir. i Telenor i Norge. 

Avtalen om nasjonal gjesting i Telenors nett trår i kraft første juli, og gjelder for merkevarene Tele2, One Call, My Call og Network Norway. Avtalen er basert på standardavtale om nasjonal gjesting.

- Vi er glade for å ha kommet i havn med en god og fleksibel avtale med Telenor. Med denne avtalen bidrar vi til å sikre alle våre kunder 4G og de beste tjenestene enten de er i vårt nett eller i Telenors nett, sier Arild Hustad, konserndirektør og adm.dir.i Tele2 i Norge.

Avtalen omfatter 2G, 3G og 4G, og Tele2s kunder vil få tilgang til høyere datahastigheter mot betaling.

- Vi er fornøyd med at Tele2 velger Telenor, og tar det som en anerkjennelse av vårt mobilnett og våre utbyggingsplaner. Det krever store finansielle ressurser for å bygge et høykapasitets mobilnett i hele Norge. Avtalen med Tele2 sikrer en effektiv ressursutnyttelse, og da spesielt i områder med lav befolkningstetthet, sier Svendsen.

Tele2s merkevarer Network Norway, One Call og My Call er allerede del av en nasjonal gjesting avtale med Telenor. Nasjonal gjesting eller nasjonal roaming betyr at en kunde med et kundeforhold til et spesifikt mobilnett (hjemmenett) blir flyttet over til samarbeidende operatørs nett der hjemmenettet har manglende dekning. Tele2 har i samarbeid med Network Norway bygd ut Norges tredje mobilnett de siste årene. Network Norway er et heleid selskap av Tele2 AB.

Kontaktpersoner:
Harald Krohg, leder av Wholesale & Regulatory Telenor Norge
Telefon: +47 90157010 harald.krohg@telenor.com

Jørn Bremtun, senior kommunikasjonsrådgiver Telenor Norge
Telefon: 92209735 Jorn.Bremtun@telenor.com