Pressemeldinger

Status på feilretting etter orkanen Nina

Feilrettingen går fremover, og flere basestasjoner er nå oppe. Fortsatt påvirker imidlertid kraftutfall dekning i noen områder, og flere steder har trær og andre løse gjenstander skapt skader i nettet.

(Fornebu 11. januar 2015) Feilrettingen går fremover, og flere basestasjoner er nå oppe. Fortsatt påvirker imidlertid kraftutfall dekning i noen områder, og flere steder har trær og andre løse gjenstander skapt skader i nettet.

På det meste i dag var 118 basestasjoner ute i Telenors nett i Hordaland. Nå er tallet nede i 96 basestasjoner. I tillegg er det fortsatt mange skader i nettet.

 - Antall basestasjoner som er ute er redusert etter at krafttilførsel har kommet tilbake, eller etter utplassering av aggregater på sentraler. Vi forventer ytterligere forbedring utover kvelden, og at mye vil komme inn i morgen. I tillegg til stedvis dårligere dekning på mobil, har vi fortsatt rundt 4000 fasttelefonkunder og 9000 bredbåndkunder ute i Hordaland, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til trær og skader etter orkanen.

- Mange områder er vanskelig tilgjengelig. På flere steder ligger trær eller andre løse gjenstander over kabler og linjer, og dette må ryddes før det rettes opp, forklarer Amundsen. Fortsatt utfordringer på Austevoll- Selv om strømmen nå er tilbake i Austevoll har vi en komplisert fiberfeil der som gjør at mobil og brebånd fortsatt er ute. Vi må bytte fiber og det ligger trær over fiberen i lange avstander. Dette er krevende arbeidet og tar dessverre tid. Vi jobber nå med å finne alternative muligheter, og Austevoll har høyeste prioritet hos oss nå. Vi har videre full beredskap og fokus fra ledelsen på saken til alt er løst, sier Amundsen.

  Ved feilsituasjoner hvor mobil eller fastnettet blir utilgjengelig kan kunder forsøke følgende:

  • I nødsituasjoner kan man ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området – slik at man kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig.
  • Der telefoni er berørt, men ikke bredbånd så kan man kommunisere over internett, via mail, chat, Facebook, Facetime, Skype eller lignende. Det kan være lurt å avtale alternativ kommunikasjonskanal med familie og venner før en feilsituasjon eventuelt oppstår.
  • Har du kun fasttelefon kan du orientere deg om hvem som har mobiltelefon i området hvor du bor.
  • Har du kun mobiltelefon kan du orientere deg om hvem som har fasttelefon i området hvor du bor.
  • Si fra til venner eller familie dersom du beveger deg inn i områder uten dekning.
  • Dersom du ikke har dekning der du befinner deg, kan du i enkelte tilfeller ved å forflytte deg til andre områder kunne finne dekning i nærheten.

Kontakt: Telenor Presse og Bjørn Amundsen