Pressemeldinger

Statsminister Erna Solberg støtter Bruk Hue-kampanjen

Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe digital mobbing. Antimobbekampanjen Bruk Hue gjestet Karlsrud skole i Oslo i dag.

(Fornebu, 18. mars 2014) Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe digital mobbing. Antimobbekampanjen Bruk Hue gjestet Karlsrud skole i Oslo i dag. 

Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné, som med sterke fortellinger forbedrer dialog mellom ungdom og voksne.

Statsminister Solberg deltok da kampanjen i dag besøkte Karlsrud skole i Oslo, og oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe mobbing. 

- Mobbing er helt uakseptabelt, uansett form! Hver dag er det barn og unge som gruer seg til skolen, skoleveien eller sjekke mobilen fordi de frykter hva som vil skje der. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som vi alle har et ansvar for å bekjempe. Mobbing kan sette dype spor for resten av livet. Vi trenger voksne som tar ansvar og opptrer som gode rollemodeller, både i og utenfor de digitale plattformene. Nettet skal ikke være et sted hvor man tillater oppførsel og holdninger man aldri ville tillatt hvis det skjedde ansikt til ansikt. Vi må sammen bygge en kultur preget av toleranse og inkludering - fritt for mobbing og ubehagelige kommentarer, sier statsminister Erna Solberg.

Mobbing fremdeles et problem
Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Telenors undersøkelser avdekker blant annet at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing via mobiltelefon og internett.

– Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en spøk eller et bilde som legges ut på nett kan raskt resultere i en hetskampanje. Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge å bli mobbet via digitale plattformer, og tendensene øker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvfølgelig at vi må fortsette kampen mot digital mobbing, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Prisverdig statsminister-engasjement
Også Bruk Hue-partnerne – Røde Kors v/Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet – er glade og stolte over statsministerens engasjement i Bruk Hue.

- Vi er i kontakt med mange av dem som sliter med mobbing, og vi ser hvor kort veien er til ensomhet og psykiske plager. At tallet på barn og unge som har opplevd mobbing er så høyt, er noe vi ikke kan akseptere, ei heller ut fra et folkehelseperspektiv. Vi håper at Bruk Hue-kampanjen fører til at flere barn og unge kontakter vårt samtaletilbud Kors på halsen, slik at vi kan trøste, inspirere og hjelpe dem. Det er viktig at de som mobbes ikke blir stående alene med sine vonde følelser og tanker, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Medietilsynet Trygg bruk har vært en viktig bidragsyter til Bruk Hue-turnéen.  Vi ser at kunnskapsdelingen hjelper. Telenors undersøkelse viser blant annet at åtte av 10 barn nå vet at det er ulovlig å legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er avbildet. 

- Det er veldig positivt at "Bruk Hue" bidrar til å spre kunnskap og lærer barn hvordan de kan unngå og sette en stopper for digital mobbing. Økt kunnskap rundt temaene som tas opp her gir barn og unge verktøy som kan hjelpe dem i deres digitale hverdag og bevisstgjøre dem rundt deres egen rolle og ansvar på digitale plattformer, sier direktør i Medietilsynet, Tom Thoresen.

Barnevakten møter årlig 25 000 foreldre og erfarer at mange tenåringsforeldre opplever balansen mellom de unges rett til privatliv og foreldres ansvar som utfordrende.

– For å oppdage og forebygge digital mobbing er det viktig at foreldre viser interesse også for livet på nett. Det er forebygging i å bry seg om andres barn og å bygge gode relasjoner til våre tenåringers omgangskrets og deres foreldre, sier daglig leder i Barnevakten Merethe Clausen Moe.

Dette er Bruk Hue:
• Bruk Hue ble startet  i 2009 og er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet.
• Kampanjen sprer kunnskap om hvordan foreldre og barn skal håndtere mobbing på nett og mobil.
• 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på mobil og internett.
• Så langt har over 450 skoler hatt besøk av Bruk Hue og nærmere 140 000 elever og 26 000 voksne har fått mer kunnskap om digital mobbing. I løpet av våren 2014 vil 58 skoler få besøk av turneen og det er ny rekord.
• Bruk Hue har også blitt invitert til EUs Safer Internet Forum for å bidra inn i det internasjonale arbeidet med digital mobbing, og representanter fra Storbritannia og Spania har deltatt på Bruk Hue-kampanjen for å lære.

Du finner mer informasjon om Bruk Hue på www.brukhue.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Holm Hartvedt , leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 479 00 035, eller e-post: elisabeth.holm.hartvedt@@telenor.com
Røde Kors pressevakt, tlf. 948 72 999, eller e-post: media@redcross.no
Arnfinn Eide, prosjektleder for Medietilsynet, tlf: 924 25 050, eller e-post:  arnfinn.eide@medietilsynet.no
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf.474 74 345, eller e-post: kjellaug@barnevakten.no