Pressemeldinger

Slik strømmer vi rekordmye film, nyheter og TV under koronakrisen

Siden koronakrisen traff landet for fullt, har TV-kundene brukt langt mer tid på TV- og strømmetjenester. Ny statistikk fra Telenors TV-tjeneste T-We viser at hver husholdning ser i gjennomsnitt 461 flere minutter med innhold per uke. Kundene bruker også langt mer tid foran TV til både morgenen og til lunsj, og de følger med på TV-sendte nyheter som aldri før.
Når alle fritidsaktiviteter er avlyst, samles folk gjerne rundt TV- og strømmetjenester.

(Fornebu, 06. april 2020) Siden koronakrisen traff landet for fullt, har TV-kundene brukt langt mer tid på TV- og strømmetjenester. Ny statistikk fra Telenors TV-tjeneste T-We viser at hver husholdning ser i gjennomsnitt 461 flere minutter med innhold per uke. Kundene bruker også langt mer tid foran TV til både morgenen og til lunsj, og de følger med på TV-sendte nyheter som aldri før.

– I gjennomsnitt bruker TV-kundene 28 prosent mer tid på TV og strømming enn det de gjorde før koronakrisen. Det er en betydelig oppgang. Rent konkret innebærer det at hver TV-kunde nå ser 2084 minutter med innhold per uke. Det er ingen tvil om at koronakrisen preger vår TV-hverdag, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor.

I beredskap
Når alle fritidsaktiviteter er avlyst, samles folk gjerne rundt TV- og strømmetjenester. Søndager har historisk sett vært den ukedagen med mest TV-strømming i Telenors nett. Søndag 22. mars registrerte Telenor ny rekord i TV-plattformen T-We med 45 prosent mer trafikk i nettet enn siste søndagen i februar. 

Også dagtid er det nå en betydelig økning, med opptil 50 prosent mer TV-titting og strømming enn normalt, og kundene leier nå ni ganger mer film i T-We enn tidligere.

Dette stiller store krav, både til Telenors bredbåndsnett og til TV- og strømmetjenesten T-We.

– For å imøtekomme behovet har vi økt kapasiteten på TV-tjenestene og følger løpende med på utviklingen for å sikre at vi leverer høy kvalitet. Hvis det skulle bli aktuelt, har vi god beredskap for å øke kapasiteten ytterligere, sier Amundsen.

Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor.

Enorm appetitt på nyheter
Landet vårt befinner seg i en krise, og i slike situasjoner øker befolkningens behov for informasjon. Da er det naturlig å oppsøke nyheter. At folk flest bruker langt mer tid på nyheter enn tidligere, bekrefter også Telenors tall.

– Vi ser at kundene har en enorm appetitt på nyheter. Dette er også den kategorien som øker mest. Målt etter totalt antall minutter er økningen på formidable 127 prosent, det vil si at folk ser dobbelt så mye på nyhetsprogrammer enn før. Den gjennomsnittlige husstands daglige nyhetsforbruk har økt fra i overkant av en halv time (34 min) til nesten en og en halv time (87 min), forklarer Amundsen.

TV til frokost og lunsj
Nå som både barnehager og skoler er stengt, øker også TV-forbruket på dagtid. Økningen er markant rundt kl. ni og kl. elleve.

– Spesielt barnefamilier har gjerne en aktiv start på dagen. Da kan det være behov for å aktivisere barna før man logger seg på morgenmøtet. Våre tall viser at TV-forbruket har økt med 49 prosent rundt kl. 09, mens økningen ligger på 20 prosent ved lunsjtider. Ellers på døgnet ser vi at økningen er moderat, sier Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonsjonssjef i Telenor Norge, tlf: 415 00 632, e-post: magnus.isaksen-line@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900.

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse