Pressemeldinger

Sjekk når du får 4G der du bor

Nå kan du selv finne ut når du får full 4G-dekning i din kommune. I løpet av neste år er hele Telenors 4G-nett komplett utbygd.
Alt-tekst

(Fornebu, 12. mai 2016) Nå kan du selv finne ut når du får full 4G-dekning i din kommune. I løpet av neste år er hele Telenors 4G-nett komplett utbygd.

Telenor forserer 4G-utbyggingen, og for første gang kunngjøres utbyggingsplaner helt fram til ferdigstillelse. Dermed kan du følge med på når 4G-nettet står ferdig på de stedene der du bor, jobber eller ferierer.

Telenor gjennomfører en omfattende utbygging og oppdatering av fjerde generasjons mobilnett (4G) i Norge der selskapet i dag har 2G og 3G. På landsbasis vil Telenor i løpet av 2017 ha bygd ut 4G til 99,8 prosent av befolkningen. Mange kunder er selvsagt opptatt av når de får 4G på sitt hjemsted. Telenor har derfor utarbeidet en oversikt over når hver kommune blir ferdig utbygd ut med 4G.

 ”Name

Stor oversikt: Se når Telenor fullfører 4G-utbyggingen i hver kommune

Dobler utbyggingstakten
– I tillegg til kommunelisten, lanserer vi i dag en helt ny dekningsoversikt på nett. På telenor.no introduserer vi en ny funksjonalitet i dekningskartet som gir kundene oversikt over hvor vi bygger 4G-dekning tre måneder fram i tid, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

– Vi dobler nå tempoet i 4G-utbyggingen vår, og tar fortløpende kommune for kommune. Mot slutten av 2017 skal vi ha 4G i hele mobilnettet vårt. Dermed får vi 4G på 7500 basestasjoner, som er 2500 flere enn nærmeste konkurrent. Når målet om 4G i hele nettet er nådd, vil Telenor ha en befolkningsdekning på 99,8 prosent, sier Amundsen.

4G+ over alt
Telenor kombinerer flere frekvenser når vi bygger mobilnett, noe som gjør at kundene kan oppnå svært høye hastigheter. All 4G-oppgradering fra Telenor er såkalt 4G+, og 375 kommuner har nå 4G+.

– Både i byene og i distriktene opplever våre kunder dette store dekningsløftet. Kundene skal alltid være sikre på at de har den beste mobilopplevelsen på data og tale der de bor, jobber og ferierer, sier Amundsen, som understreker at selv om Telenor vil ha 4G i hele nettet, er ikke utbyggingen ferdig med det.

– Også i 2018 og fremover skal vi bygge dekning, og da selvfølgelig alltid med 4G+, sier Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør
900 21 000, bjorn.amundsen@telenor.com

Anders Krokan, informasjonssjef Telenor Norge
952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com