Pressemeldinger

Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet sparker i gang Bruk Hue-turneen: 1 av 2 barn har opplevd digital mobbing i omgangskretsen

Digital mobbing er fremdeles et utbredt problem blant landets unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing eller erting på nett eller mobil. I dag starter den åttende sesongen av Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue.
Alt-tekst

Digital mobbing er fremdeles et utbredt problem blant landets unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing eller erting på nett eller mobil. I dag starter den åttende sesongen av Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue.

På vegne av Telenor har Norstat nylig gjennomført en befolkningsundersøkelse som viser at 56 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de selv eller venner har fått mobbemeldinger på internett eller mobilen. Den digitale mobbingen går verst utover jenter. Mer enn 1 av 3 norske jenter oppgir at de selv har mottatt sårende meldinger. 

Digital mobbing bekjempes med dialog
- Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en spøk eller et bilde som legges ut på nett kan raskt resultere i en massiv hetskampanje. Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge å bli mobbet eller ertet via digitale plattformer, og tendensene øker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvfølgelig at vi må fortsette kampen mot digital mobbing, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har jobbet sammen siden 2009 for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Telenors nye undersøkelse avdekker blant annet at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing via mobiltelefon og internett. 

Regjeringen i ryggen 

Regjeringen har støttet "Bruk Hue"-turneen siden den ble lansert i 2009. 


- Forebyggende arbeid er ekstremt viktig for trygg bruk av digitale medier, særlig når unge i økende grad bruker nye kanaler som trigger nye former for mobbing. "Bruk Hue" er et strålende eksempel på hvordan forebyggende dialog og gode verktøy gir resultater. Regjeringen satser også stort på dette området gjennom Manifest Mot Mobbing fra 2011. Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, sier kulturminister Hadia Tajik.

Medietilsynet Trygg bruk har vært en viktig bidragsyter til Bruk Hue-turneen, både med kompetanse og finansiering, og kunnskapsdelingen hjelper. Telenors undersøkelse viser blant annet at 8 av 10 barn nå vet at det er ulovlig å legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er avbildet.  
- Det er veldig positivt at "Bruk Hue" resulterer i at de som har deltatt har fått tilstrekkelig kunnskap for å unngå digital mobbing. Gjennom kampanjen ser vi stadig en sammenheng mellom økt kunnskap og redusert misbruk av digitale plattformer. Det viser at rådene våre nytter, sier direktør i Medietilsynet, Tom Thoresen. 

1 av 10 barn mobbes ut av klassen
I følge Telenors undersøkelse ønsker 1 av 10 barn å bytte klasse som følge av digital mobbing. Videre viser undersøkelsen at 8 av 10 barn vet det finnes voksne de kan snakke med, men til tross for dette synes over halvparten at det er vanskelig å si i fra hvis de har opplevd digital mobbing.

- Det er altfor mange barn som ønsker seg bort fra sin egen klasse, og som gruer seg til å gå på skolen hver eneste dag. For Røde Kors er det viktig å kunne bidra til trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Kors på Halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge, der alle kan ringe, maile eller chatte med en trygg voksenperson uansett hva de har på hjertet. På Kors på Halsen får vi også mange henvendelser hver eneste uke om mobbing, og sammen med tallene fra Telenor sin undersøkelse viser dette at vi fortsatt har en stor og viktig jobb foran oss, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. 

Foreldre frykter digitale kommunikasjonsmåterUndersøkelsen viser videre at nær 9 av 10 foreldre tror at nye kommunikasjonsmåter via internett og mobiltelefon kan bidra til å gjøre mobbing mer vanlig. 37 prosent oppgir også at de har liten oversikt over hva barna gjør når de bruker mobiltelefon eller internett.

- Barn og unge bruker mobiltelefon og internett betraktelig mye mer etter smarttelefonens inntog. Dette gjør det enklere å skjule mobbingen for voksne, og gjør det vanskelig for foreldre å holde oversikt over barnas digitale liv. Derfor er kampanjens store fokus dialog mellom voksne og barn, sier daglig leder i Barnevakten, Merethe Clausen Moe.

Bruk Hue-kampanjen er todelt og gjennomføres på dagtid for elevene, og på kveldstid for foreldre. I løpet av våren vil turneen ha besøkt 400 skoler, nærmere 120 000 elever og 22 000 foreldre.


Ungdom benytter mobbefilter på mobilen
Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. Erfaring viser at mange har behov for tjenesten. 

- Målsettingen er å bidra til å etablere et sunt verdi- og normsett blant brukere av digitale tjenester. På sikt håper vi derfor at behovet for mobbefilter og lignende tjenester forsvinner. Foreløpig er det imidlertid ingen tvil om at behovet eksisterer og at mange har behov for ekstra beskyttelse. Her bidrar mobbefilteret på en viktig og helt konkret måte, sier Berit Svendsen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 902 09 832, eller e-post:ana.brodtkorb@telenor.com
Astrid Arnslett, medierådgiver i Røde Kors, tlf. 22 05 40 47 / 932 86 460, eller e-post:astrid.arnslett@redcross.no
Pia Kristine Lang, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk, tlf. 915 55 029, eller e-post: pia.lang@medietilsynet.no
Merethe Clausen Moe, daglig leder i Barnevakten, tlf. 932 26 309, eller e-post:merethe@barnevakten.no