Pressemeldinger

Ny Gjensidige-avtale for Telenor

Telenor har signert ny avtale med Gjensidige om leveranse og drift av telefoni- og mobiltjenester til Gjensidige sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Avtalen har en verdi på 60 millioner kroner over tre år.

(Fornebu, 7. juli 2014) Telenor har signert ny avtale med Gjensidige om leveranse og drift av telefoni- og mobiltjenester til Gjensidige sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.  Avtalen har en verdi på 60 millioner kroner over tre år.

Avtalen omfatter basistjenester på fasttelefoni, mobiltelefoni og drift av fasttelefonitjenesten sentralbord.

Enkelte å kjøpe og bruke
- Vi er svært glade for å få fortsette vårt samarbeid med Gjensidige. Avtalen understøtter en felles strategi hvor det skal være enkelt å kjøpe, bruke og få support, og vi utfordrer hverandre på å finne gode og innovative mobile tjenester og løsninger. Vi ser frem til å være med i den videre utviklingen av Gjensidige sin virksomhet, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Telenor vil levere nordisk drift av fasttelefonitjeneste som er dedikert og kundetilpasset til Gjensidige. I avtalen ligger også muligheter for å oppgraderes til nye tjenester i Mobilt Bedriftsnett og muligheter for IP-telefoni.

- Ved å velge Telenor som leverandør av telefoni- og mobiltjenester bygger vi videre på et etablert samarbeid med en solid og langsiktig aktør innenfor telekommunikasjon, sier Per Kåre Olsen, IKT direktør i Gjensidige.

Nordiske løsninger
Avtalen sikrer Gjensidige nordisk oppfølging og betjening fra Telenor. 

- Gjensidige har som mål å etablere nordiske løsninger. For å nå dette målet er vi avhengige av å ha en partner som kan levere stabile og driftssikre løsninger og har et nordisk perspektiv, et mobilnett med høy kapasitet, hastighet og stabilitet, og som i tillegg kan tilføre oss ny funksjonalitet når vi har behov for det, sier IKT direktør Per Kåre Olsen i Gjensidige.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
• Kristine Meek, informasjonssjef i Telenor, tlf.: 918 85 405, e-post:
kristine.meek@telenor.com
• Pål Rune Eklo, informasjonssjef i Gjensidige, tlf.: 951 94 898, e-post: pal-rune.eklo@gjensidige.no