Pressemeldinger

​​Nå kommer trygghets-appen for pårørende

Etter en vellykket testperiode, innføres appen Tryggi nå som et permanent trygghetstilbud fra Telenor til landets kommuner. Løsningen ble demonstrert for 174 kommunetopper på Telenors konferanse for velferdsteknologi denne uken.

(Fornebu 1. september 2017) Etter en vellykket testperiode, innføres appen Tryggi nå som et permanent trygghetstilbud fra Telenor til landets kommuner. Løsningen ble demonstrert for 174 kommunetopper på Telenors konferanse for velferdsteknologi denne uken.

32,5 prosent av innbyggerne over 80 år mottar hjemmebaserte tjenester fra kommunen, og viktigheten av å føle seg trygg i eget hjem er stor. En undersøkelse viser at åtte av ti pårørende bekymrer seg for eldre familiemedlemmer som bor alene.

Særlig i utkantkommuner med stor fraflytting og aldrende befolkning vil presset på hjemmetjenesten bli stor i årene som kommer. Mange kommuner ser nå på hvordan de kan ta i bruk velferdsteknologi for å styrke tilbudet, samt hvordan pårørende kan knyttes tettere opp mot sine kjære som bor alene. Tryggi er en slik tjeneste som kan øke tryggheten for eldre som bor hjemme med trygghetsalarm.

Bidrar med omsorg og trygghet

– Vi er svært glade for endelig å kunne vise frem vår nye trygghetsløsning som mange kommuner har etterspurt. Vi ønsker med Tryggi å bidra til omsorg og økt trygghet for eldre og deres familier, og øke sannsynligheten for rask hjelp ved uhell og hendelser, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

På Telenors årlige konferanse om velferdsteknologi denne uken fremkom det at norske kommuner i stadig økende grad ser til digitale løsninger i omsorgstjenesten. Ifølge Helsedirektoratet vil antallet personer med trygghetsalarm øke med 20 prosent fram til 2025.

Hanne Engelstad (t.v.) og Alanna Solberg fra Telenor tror Tryggi-appen kan bidra til økt trygghet for pørerende til eldre som vil bo hjemme. (Foto: Martin Fjellanger)

Tryggi er en digital løsning som gjør pårørende i stand til å se at mor eller fars trygghetsalarm er tilkoblet.

– Vi vet at mange bekymrer seg for et eldre familiemedlem som bor alene, og mange ønsker å få informasjon på mobilen om statusen på trygghetsalarmen, eller få rask beskjed om noe er galt. Dette er et eksempel på at teknologien kan bidra til økt trygghet i eldreomsorgen, sier Fredheim.

Vi er nødt til å tenke nytt
I Grue kommune i Hedmark er hver femte innbygger over 67 år. Med store avstander er det stort behov for ny teknologi som kan lette arbeidsdagen til hjemmesykepleien, samt øke tryggheten for den eldre og pårørende. Kommunen har sammen med Ullern bydel i Oslo vært med på å teste ut Tryggi i samarbeid med Telenor. Erfaringen fra Grue er gode.

Grue-ordfører Wenche Huser Sund mener Tryggi kan være løsningen når kommuner må tenke nytt i eldreomsorgen. Her sammen med Ove Fredheim fra Telenor da Tryggi ble test-innført i Grue kommune. (Foto: Martin Fjellanger)

– For oss som tjenesteytere kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å nå pårørende, og Tryggi kan være til hjelp i slike tilfeller. Vi når pårørende raskere og pårørende kan føle seg tryggere ved at de blir inkludert og holdt oppdatert på "ståa", sier kommunalsjef Erik Otterdahl Møller i Grue kommune.

– Vår ambisjon er å tilby den beste eldreomsorgen som det er mulig å tilby, og da må vi tenke nytt og ta i bruk velferdsteknologi og smarte løsninger for å øke trygghet og kvalitet i vårt tilbud. I dag tilbringer hjemmetjenesten store deler av tiden i bilen mellom brukere som bor spredt i vår langstrakte kommune. Med Tryggi og andre velferdsteknologiske løsninger så håper vi å knytte pårørende og eldreomsorgen tettere sammen, sier Grue-ordfører Wenche Huser Sund (H).

Kan kobles til trygghetsalarm og røykvarsler
Tryggi kan kobles til digitale trygghetsalarmer og røykvarslere, og vil etter hvert kunne kobles til flere sensorer i hjemmet.

– Alle alarmer vil fortsatt gå til et responssenter, hvor fagpersoner snakker med den eldre og vurderer om ekstra hjelp må tilkalles. Det er mange som utløser alarmer ved uhell og det er ikke slik at alle anrop kommer rett til familiens mobil. Men om noe skjer så skal man være trygg på at man får varsel raskt, sier Fredheim. 

Asker og Bærum har allerede gjort avtale med Telenor om å ta i bruk Tryggi, og flere kommuner vurderer i disse dager om de skal ta i bruk løsningen.

Dette er Tryggi

Slik kan en statusmelding se ut på Tryggi-appen til pårørende når alarm er utløst.

  • Tryggi gjør det mulig for pårørende å se at den digitale trygghetsalarmen er tilkoblet og kommuniserer som den skal, samtidig som de pårørende mottar varsling når det går en alarm hjemme hos brukeren.
  • Tryggi er koblet til den digitale trygghetsalarmen, røykvarsleren og Telenors responssenter. Med appen kan pårørende når som helst sjekke at trygghetsalarmen og røykvarsleren er tilkoblet.
  • Pårørende blir også varslet hvis det oppstår tilkoblingsfeil. Når alarmen utløses, vil en ansatt ved responssenteret snakke med brukeren som utløste alarmen, vurdere tiltak og informere pårørende.
  • Pårørende blir kun varslet ved alvorlige hendelser. En pårørende kan få varslinger på én eller flere brukere av trygghetsalarm. Tryggi er tilgjengelig for kommuner som har eller skal digitalisere sine trygghetsalarmer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse