Pressemeldinger

Mobiltyveri i utlandet øker

Antall svindelsaker med mobil i Norge er betydelig redusert de siste årene. Nå er risikoen for svindel størst i utlandet. Pass derfor godt på mobiltelefonen på utenlandsreisen.

(Fornebu, 19. juni 2014) Antall svindelsaker med mobil i Norge er betydelig redusert de siste årene. Nå er risikoen for svindel størst i utlandet. Pass derfor godt på mobiltelefonen på utenlandsreisen.

- Svindelen følger stadig nye mønstre, og vi må hele tiden ligge i forkant av svindlerne for å forhindre at mobiltelefoner stjeles og misbrukes, opplyser Karl Walter Høye, sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Tall fra Telenors sikkerhetsavdeling viser at antall svindelforsøk er redusert med 50 prosent de siste fire årene.

- Gjennom et målrettet samarbeid mellom sikkerhetsavdelingen, kundeservice og forhandlere avdekker Telenor stadig flere svindelforsøk før de medfører økonomiske tap for kundene og oss. Utviklingen så langt i 2014 viser fortsatt nedgang, og vi har ikke tidligere hatt så få svindelforsøk som i mai måned, opplyser Høye.

Utspekulerte svindlere
Men selv om utviklingen er positiv i Norge, er det ved inngangen til sommeren grunn til å advare mot svindelforsøk mot nordmenn på ferie i utlandet.

- Det er ikke bare lommebøker som stjeles, og mobiltelefonen er et viktig mål for svindlerne, fortsetter Høye. Dette er et økende problem. De kriminelle miljøene som står bak slik svindel, har en verdikjede som er godt organisert og målrettet, og de har høy kompetanse på telekommunikasjon, sier han.

De spiller på sosial manipulasjon, og går gjerne på berusede personer. En annen metode er å rappe telefonen mens du går og snakker i den på gaten. Telefonen er dermed åpen for bruk, forklarer sikkerhetsrådgiveren. 

- Svindlerne har på forhånd opprettet teletorgtjenester som har som siktemål å generere inntekter, fortsetter Høye. De ringer da disse numrene med stjålne telefoner, og de ringer så mange samtaler som mulig. Tyveriofferet kan bli svindlet for tusenvis av kroner i løpet av noen få timer, sier Høye.

Kontinuerlig monitorering
Telenor har døgnkontinuerlig monitorering, hvilket betyr at selskapet fanger opp unormal trafikk på et abonnement, eller om det er stor trafikk til land det ikke er så normalt å ringe til, som for eksempel afrikanske destinasjoner og Stillehavsøyene.

- Vi sperrer da abonnementet. og forsøker å ta kontakt med kunden nærmeste virkedag. Det er uansett svært viktig at kunder som utsettes for tyveri umiddelbart kontakter Telenor for å sperre abonnementet, sier sikkerhetsrådgiver Karl Walter Høye.

Våre viktigste råd til kundene er:
Om du skulle bli frastjålet din mobiltelefon utenlands:
• Ring Telenor Kundeservice +47 915 09000 for hurtig sperring av SIM-kort 
• Alternativt kontakt Telenor Norge på Facebook eller sperr SIM-kort via Mine Sider
• Sørg for å sikre mobiltelefonen din med pinkode på SIM-kortet og kodelås på telefonen
• Ikke oppbevar verdisaker og mobiltelefon lett synlig
• Vi oppfordrer våre kunder til å politianmelde tyverier av mobiltelefoner

For ytterligere informasjon:
Per Aril Meling ,
informasjonssjef Telenor Norge
mobil 90515800 e-post
per-aril.meling@telenor.com