Pressemeldinger

Kronprinsen besøkte Bruk Hue-kampanjen i Narvik

H.K.H. Kronprins Haakon sto på scenen da antimobbe-kampanjen Bruk Hue gjestet Narvik.

(Fornebu, 3. mars 2014): H.K.H. Kronprins Haakon sto på scenen da antimobbe-kampanjen Bruk Hue gjestet Narvik i dag.

Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, Røde Kors v/ Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné som med sterke fortellinger forbedrer dialog mellom ungdom og voksne.

Kronprins Haakon har engasjert seg i kampen mot mobbing gjennom initiativet Global Dignity. Dette initiativet bruker begrepet verdighet som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger.

Kommunens antimobbe-dag
Det er ordføreren i Narvik kommune, Tore Nysæter, som inviterte til anti-mobbedag i Idrettens Hus. På Folkehelseinstituttets Folkehelsebarometer kommer det nemlig fram at mobbing er et av tre alvorlige folkehelseproblemer som innbyggere i Narvik kommune sliter med. Andelen 10. klassinger som trives på skolen, er lavere enn i landet som helhet. Nå tar ordføreren grep.

– Vi ønsket å samle kommunens 800 ungdomsskoleelever under ett tak for å gå i dialog om hva vi kan gjøre for at de skal trives bedre på skolen. Men kampen mot mobbing er en tøff kamp å ta alene, og derfor inviterte vi Bruk Hue som kan vise til gode resultater i sitt antimobbe-arbeid. Vi er glade for at Kronprinsen kom til oss og delte av sine erfaringer, sier ordfører Tore Nysæter.

Mobbing fremdeles et problem
Etter ti sesonger på veien, har Bruk Hue-kampanjen vist gode resultater. Undersøkelser viser at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på mobil og internett. Likevel er det mange barn og unge som lever med mobbing i hverdagen. 

– Vi får stadig flere henvendelser fra skoler som ønsker besøk av Bruk Hue. Denne etterspørselen viser at unge sliter med mobbing på nett og mobil, men også at skoler og foreldre ønsker å gjøre noe med problemet. Vi er glade for at arbeidet vårt blir lagt merke til av Kronprinsen for vi trenger at flere engasjerer seg for å stoppe mobbing, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Glade for engasjert Kronprins
Også Bruk Hue-partnerne – Røde Kors v/Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet – er glade og stolte over at Kronprinsen engasjerer seg i Bruk Hue.

– Digitale medier har gitt oss mange nye muligheter for personlig utvikling og sosialt samvær, men medaljen har også en bakside, nemlig digital mobbing. Det er et viktig signal til både unge og voksne at Kronprins Haakon engasjerer seg når vi mobiliserer til kamp mot mobbing, sier prosjektleder i Medietilsynet Trygg Bruk, Arnfinn Eide.

Dette er Bruk Hue:
• Bruk Hue ble startet  i 2009 og er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet.
• Kampanjen sprer kunnskap om hvordan foreldre og barn skal håndtere mobbing på nett og mobil.
• 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på mobil og internett.
• Så langt har over 450 skoler hatt besøk av Bruk Hue og nærmere 140 000 elever og 26 000 voksne har fått mer kunnskap om digital mobbing. I løpet av våren 2014 vil 58 skoler få besøk av turneen og det er ny rekord.
• Bruk Hue har også blitt invitert til EUs Safer Internet Forum for å bidra inn i det internasjonale arbeidet med digital mobbing, og representanter fra Storbritannia og Spania har deltatt på Bruk Hue-kampanjen for å lære.

Du finner mer informasjon om Bruk Hue på www.brukhue.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Holm Hartvedt , leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 479 00 035, eller e-post: elisabeth.holm.hartvedt@@telenor.com
Røde Kors pressevakt, tlf. 948 72 999, eller e-post: media@redcross.no
Arnfinn Eide, prosjektleder for Medietilsynet, Trygg Bruk: arnfinn.eide@medietilsynet.no , tlf: 924 25 050
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf.47474345, eller e-post: kjellaug@barnevakten.no