Pressemeldinger

Iverksetter tiltak

- Vi vil nå analysere hendelsen og iverksette nødvendige tiltak for å unngå at lignende feilsituasjoner rammer våre kunder, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

(Fornebu 31. oktober 2014) - Vi vil nå analysere hendelsen og iverksette nødvendige tiltak for å unngå at lignende feilsituasjoner rammer våre kunder, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

En feilsituasjon oppstod i Telenors nett torsdag kveld i forbindelse med en oppgradering av en database. Feilen rammet tale- og SMS-trafikk over hele landet mellom kl. 19.20 og 21.35. Feilen ble raskt rettet etter at operasjonsledelsen hadde identifisert feilårsaken.

 - Kriseledelsen i Telenor Norge ble etablert og feilårsaken ble identifisert. Vi beklager de problemer denne feilsituasjonen medførte for våre kunder og vi vil nå iverksette nødvendige tiltak for å unngå at slike feil oppstår, sier Svendsen.

Fastnettet og fasttelefon fungerte som normalt og nødnumrene var ikke berørt av feilen. Alle relevante etater ble rutinemessig varslet.

- Telenor investerer betraktelig i fornying av nettet, og gjennomfører daglige oppgraderinger i nett og nettløsninger fordi vi har høy trafikk og mange kunde-endringer. Vi har klare rutiner for denne typen oppgraderinger, og heldigvis opplever vi sjelden slike feil som torsdag kveld. Når dette likevel skjer, er det en situasjon vi vil ta lærdom av, sier Svendsen.

Rundt to timer etter at feilen først ble oppdaget var tjenestene tilbake, og kundene kunne ringe som normalt.

Kontaktperson: Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com