Pressemeldinger

Halvparten av velgerne ønsker seg smartere kommuner

Seks av ti ønsker at politikerne i kommunen de bor i bør prioritere investering i smart teknologi høyt. – Folk har fått øynene opp for gevinstene ved bruk av smart teknologi, men undersøkelsen viser at politikerne ikke har klart å løfte frem smarte løsninger i valgkampen, sier Berit Svendsen.
Alt-tekst

(Fornebu, 9. september 2015) Seks av ti ønsker at politikerne i kommunen de bor i bør prioritere investering i smart teknologi høyt.
– Folk har fått øynene opp for gevinstene ved bruk av smart teknologi, men undersøkelsen viser at politikerne ikke har klart å løfte frem smarte løsninger i valgkampen, sier Berit Svendsen.

Smarte kommuner er mer populære å bo og jobbe i, og halvparten av oss ønsker oss smartere kommuner. I tillegg mener nesten 90 prosent at eldreomsorgen vil bli bedre med velferdsteknologi. Likevel svarer seks av ti at de ikke vet hvilke partier som er opptatt av å fremme smarte teknologiske løsninger i kommunesektoren. Det kommer frem av en befolkningsundersøkelse TNS Gallup har utført på vegne av Telenor.

– I en valgkamp er det selvsagt fristende å snakke om viktigheten av økt bemanning i sektorer som helse og omsorg, men gevinsten ved smart bruk av velferdsteknologi hører vi lite om. Kommunene skal løse store oppgaver og det er en utopi å tro at vi kan rekruttere oss til fremtidens tjenestetilbud. Tiden er overmoden for smart bruk av teknologi i alle kommunens sektorer, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Tror på bedre eldreomsorg med velferdsteknologi
Hele 87 prosent sier de tror at bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen vil gi et bedre tjenestetilbud.

– Jeg tror at økt bruk av velferdsteknologi både vil bedre tilbudet og gjøre det mer attraktivt å jobbe i hjemmesykepleien. Vi samarbeider i dag med flere kommuner som ser på bruk av smartteknologi som et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosesser, forteller Svendsen.

Flere tror Høyre vil digitalisere
Høyre er det partiet som folk i størst grad har inntrykk av er opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet i kommunene (14 prosent), mens de øvrige partiene nærmest faller helt igjennom. At 64 prosent sier de ikke vet hvilket parti som har dette høyest på dagsordenen, sier dessuten noe om et ledig saksfelt i valgkampen. 15 prosent svarer nemlig at løfter om digitale investeringer vil kunne påvirke valg av parti ved årets kommunevalg. Dette utgjør over en halv million stemmer.

– Her har både vi som tilbyr smarte løsninger og politikerne en jobb å gjøre for å innfri forventningene folk har til kommunen sin. Jeg sier ikke at det er enkelt å endre måten man jobber på, men effektiviseringspotensialet er stort. I tillegg gjør det kommunen mer attraktiv, sier Svendsen.

70 prosent mener det er attraktivt å bo i en «smart kommune», mens 66 prosent svarer det er attraktivt å jobbe i en «smart kommune».

Snakket med 200 kommuner
I dag finnes det ulike teknologiske løsninger som går under betegnelsen «smart-teknologi». For eksempel automatisk energistyring av kommunens bygg og installasjoner. Sensorer installert i hjemmet som gir hjemmesykepleien umiddelbar beskjed om en pleietrengende har falt eller trenger hjelp. Sanntidsinformasjon om trafikkproblemer og ledige parkeringsplasser som kommer rett til din mobil. Telenor har nå startet et stort prosjekt for å støtte kommuner med å lage en helhetlig digitaliseringsstrategi.

– Til nå har vi snakket med rundt 200 kommuner om hvordan de kan gå frem for å digitalisere tjenestetilbudet sitt og vi har piloter i seks kommuner. I tillegg leverer vi ulike velferdsteknologiske løsninger til 80 kommuner. En del kommuner har kommet godt i gang, men potensialet for smart bruk av teknologi i kommunesektoren er fremdeles stort, sier Svendsen.

57 prosent svarer at de har tro på at smart-teknologi kan gjøre det kommunale tjenestetilbudet bedre.

Oppsummering fra TNS Gallups undersøkelse om smarte kommuner
• Halvparten (49 prosent) av innbyggerne i Norge mener kommunen de bor i bør bli bedre til å ta i bruk ny teknologi.
• Kun 13 prosent mener kommunen de bor i har tatt i bruk smart-teknologi i stor grad, mens hele 46 prosent ikke kjenner til om kommunen har tatt i bruk slik teknologi.
• 57 prosent har stor tro på at smart-teknologi kan gjøre det kommunale tjenestetilbudet bedre.
• 70 prosent mener det er attraktivt å bo i en smart kommune, mens 66 prosent svarer det attraktivt å jobbe i en kommune som har tatt i bruk slik teknologi.

Valg 2015
• 14 prosent svarer Høyre på spørsmål om hvilket parti de mener er mest opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet i sin kommune. Seks prosent svarer Arbeiderpartiet og like mange svarer Fremskrittspartiet, mens tre prosent svarer Venstre. En prosent svarer Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.
• 62 prosent mener at politikerne bør prioritere investering i SMART-teknologi høyt, men hele 64 prosent sier de ikke vet hvilke partier mest opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet.
• 15 prosent svarer at løfter om investeringer i SMART-teknologi vil påvirke valg av parti ved kommunevalget.

Eldreomsorg
• Bare 7 prosent av befolkningen svarer at de bor i en kommune som bruker smart-teknologi i eldreomsorgen, 71 prosent vet ikke om kommunen bruker slik teknologi.
• Hele 87 prosent har tro på at smart-teknologi i eldreomsorgen vil gi et bedre tjenestetilbud.
• 41 prosent mener det er sannsynlig at kommunen de bor i vil investere i smart-teknologi i eldreomsorgen de neste fire årene.

Kilde: TNS Gallup (Basert på et landsrepresentativt utvalg med 1088 respondenter.)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge:
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com