Pressemeldinger

Forskningssamarbeid om "big data"

(Fornebu - 2. mai 2013) Telenor-konsernet har nylig inngått en samarbeidsavtale med Northeastern University, en privat forskningsinstitusjon i Boston, USA. Samarbeidet skal omfatte to prosjekter hvor det fokuseres på bruk av "big data" i telekommunikasjon.

(Fornebu - 2. mai 2013) Telenor-konsernet har nylig inngått en samarbeidsavtale med Northeastern University, en privat forskningsinstitusjon i Boston, USA. Samarbeidet skal omfatte to prosjekter hvor det fokuseres på bruk av "big data" i telekommunikasjon.

"Samarbeidet med Northeastern University er et eksempel på den åpne innovasjonsmodellen vi bruker i Telenor. Gjennom samarbeid og deling av kunnskap og ideer kan vi ta forskningen ettskritt videre og få større utbytte både for virksomhet, partnere og kunder," sier Hilde Tonne, konserndirektør og leder for Industrial Development i Telenor-konsernet.

Samarbeidet med det velrenommerte universitetet er Telenors første samarbeidsprosjekt i USA. 

Spredningseffekt
De to prosjektene er gode eksempler på forskning i praksis. I det første prosjektet forskes det på spredningseffekt. Sammen med David Lazer, professor i statsvitenskap og informasjonsvitenskap ved Northeastern, skal Telenor-teamet analysere spredning av produkter og tjenester i utvalgte grupper. Forskningen er allerede i gang i ett av Telenors asiatiske selskaper, og et nytt forsøksprosjekt starter i Europa i sommer.

Forutse suksess
Det andre prosjektet handler om å kunne forutse suksess. Her samarbeider Telenor med Dashun Wang, doktorgradsstudent ved Northeastern Center for Complex Network Research, om forskning på hvordan kunders valg av tjenester eller produkter kan forutses basert på en svært kort innledende runde med salgsresultater.

Bidra med mer enn data 
"Samarbeidet med Northeastern representerer en ny samarbeidsmodell - vi deltar faktisk i forskningen i stedet for kun å bidra med data. "Big data" er fokusområdet, og det er viktig at vårt forskerteam utveksler ideer med og utvikler et forhold til de mest fremtredende forskerne på dette området," sier Bjørn Taale Sandberg, leder for Telenor-avdelingen Research and Future Studies. 

Kontaktperson:
Tor Odland, Kommunikasjonssjef Telenor Group Media, tlf.: 990 90 872, e-post: tor.odland@telenor.com