Pressemeldinger

Forenkler hverdagen for håndverkere og huseiere

Med nye og smarte digitale løsninger kan håndverkere få en enklere arbeidshverdag. Telenor har utviklet og samlet løsninger som sparer håndverkere for mye papirarbeid.Også boligeiere drar nytte av digitaliseringen.
Smart Arbeidsdag gir håndverkere full kontroll på ordreplanlegging, time- og materiellregistrering og fakturering med mobilen som verktøy.

(Fornebu 30. mai 2018) Med nye og smarte digitale løsninger kan håndverkere få en enklere arbeidshverdag. Telenor har utviklet og samlet løsninger som sparer håndverkere for mye papirarbeid.Også boligeiere drar nytte av digitaliseringen.

Hverdagen for håndverkere består av mange tungvinte manuelle rutineoppgaver, for eksempel innen fakturahåndtering.

Telenor og bransjeorganisasjonen Nelfo styrker nå samarbeidet for å hjelpe elektrikere med å digitalisere arbeidsprosessene Sammen med Nelfo har Telenor videreutviklet konseptet Smart Arbeidsdag med «Nelfo sjekklister» i ordreplanleggeren Smartday.

– Tilbakemeldingen fra bedriftskundene er at de ønsker en arbeidsdag med mindre papirarbeid. Telenor lanserte Smart Arbeidsdag for å hjelpe småbedrifter innen service- og håndverkerbransjen å digitalisere sine arbeidsprosesser. Smart Arbeidsdag gir deg full kontroll på ordreplanlegging, time- og materiellregistrering og fakturering med mobilen som verktøy, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Bedriftskundene ønsker en arbeidsdag med mindre papirarbeid. Telenor lanserte Smart Arbeidsdag for å hjelpe småbedrifter innen service- og håndverkerbransjen å digitalisere sine arbeidsprosesser, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

Vil tidstyvene til livs
Telenor vil ha tidstyvene bort.

– Våre kunder forteller at de sliter med lange kvelder med administrasjonsoppgaver, et lappebasert ordresystem og systemer som ikke snakker sammen. Målet til Telenor er å fjerne dobbeltarbeidet ved at systemene snakker sammen og at alt skal kunne gjøres digitalt, der hvor man er, på mobilen. Med Smartday kan håndverkerne bruke mer tid hos kunder og mindre tid på administrative oppgaver.

Integrerer Boligmappa
Telenor jobber kontinuerlig med å tilpasse tjenesten til håndverkernes behov, og en av forbedringene vi lanserer i forbindelse med Eliaden er integrasjon med Boligmappa. Boligmappa er servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere.

– Integrasjonen gjør det enkelt å overføre dokumentasjon fra Smartday inn i Boligmappa, og sikrer at viktig boligdokumentasjon ikke blir borte over tid. Dette gir håndverkerbedriften full servicehistorikk på en og samme bolig et sted, forteller Fredheim.

Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. Boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen. God historikk er verdt å ta vare på.

Dette er Smart Arbeidsdag
Smart Arbeidsdag består av flere tjenester som kan løse utfordringen med manuelle arbeidsprosesser. En av disse er oppdragsplanleggeren Smartday, som leveres i samarbeid med GSGroup. Dette er en skreddersydd app for håndverker- og servicenæringen, hvor man enkelt kan legge inn nye ordre, føre timer, dokumentere og fakturere.

Fakta om Boligmappa
Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på.

Boligmappa AS er eid av Ambita AS med 88 %. Ambita er spesialister på eiendomsinformasjon, og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nelfo: En landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene, Rørentreprenørene Norge: Bransjeorganisasjon for rørleggerforetak, og EFO: Elektroforeningen, er også med på eiersiden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Roald Orheim, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 957 76 993, e-post: roald.orheim@telenor.com, eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse