Pressemeldinger

Forbedring etter «Nina», men fortsatt feil som tar tid å rette

Det blir stadig færre feil i Telenors nett etter orkanen Nina og det uvanlig sterke lyn- og tordenværet over store deler av landet. Men det er for tidlig å friskmelde nettet helt. Et nytt uvær er varslet og kan skape ytterligere utfordringer for Telenor.

(Fornebu 15. januar 2015) Det blir stadig færre feil i Telenors nett etter orkanen Nina og det uvanlig sterke lyn- og tordenværet over store deler av landet. Men det er for tidlig å friskmelde nettet helt. Et nytt uvær er varslet og kan skape ytterligere utfordringer for Telenor.

- Vi har dessverre noe lengre svartid på kundeservice, og det vil fremdeles ta mange dager å rette alle feilene som har oppstått. Denne ekstraordinære situasjonen vil også påvirke leveransetiden vår, men vi kaller inne alle tilgjengelige ressurser og har høyeste prioritet på dette arbeidet, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Uvanlig mye lyn og torden
I tillegg til at uvær som «Mons», og særlig «Nina» har skadet Telenors utstyr, har også store deler av Norge opplevd unormalt kraftig lyn og tordenvær den siste tiden.

- Før var lyn og torden en tre ukers begivenhet i løpet av sommermånedene, men nå har dette i stor grad blitt et helårsfenomen. Bare tirsdag var det over 2400 lynnedslag over Norge. I tillegg er det verdt å nevne at vinterlyn er mye kraftigere enn sommerlyn. Konsekvensene blir derfor større, sier Amundsen.

Flere lyspunkter
Selv om feilmengden er stor, er det også betydelige lyspunkter i det kompliserte rettearbeidet som har pågått siden stormen «Nina» rammet Vestlandet lørdag 10. januar.

- Vi har fått inn mer enn 80 basestasjoner i Hordaland de siste dagene, og flere tusen bredbåndskunder har fått tilbake tjenestene sine. I natt fikk vi rettet den siste av de store fiberfeilene i Hordaland, og ytterligere forbedring forventes utover dagen i dag, sier Amundsen

- Vi er i ferd med å få normalisert store og alvorlige feil på mobiltelefoni og bredbånd i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og mange har nå tjenestene tilbake. Men vi har flere småfeil i ulike områder som vil ta tid og ressurser å rette. Vi må derfor be kundene våre om noe mer tålmodighet før alt er normalisert, sier Amundsen.

Enorm innsats fra entreprenørene
Selv om uværet den siste drøye uken har hatt store konsekvenser i seg selv, kommer det også på toppen av en lang periode med mye uvær og utfall. I tillegg er mange av feilene komplekse, og tar tid å få orden på.

- En utfordring for entreprenørene er at de oppdager nye feil i forbindelse med feilretting. Det kan bety at vi også må ha ut en annen type kompetanse for å fortsette feilrettingen. I tillegg er været fortsatt en stor utfordring for sikkerheten mange steder. Dette kommer på toppen av trefall og ras som skaper farlige situasjoner, forklarer Amundsen.

Et nytt uvær er varslet i Sør- og Vest-Norge, og Telenor følger denne sitasjonen nøye.

Flytter entreprenørressurser
Telenor har nå flyttet entreprenørressurser fra landsdeler som ikke er hardt berørt av uvær over til områder med mye feil.

- Vi vil også hente inn ytterligere ressurser fra andre land for å øke kapasiteten på feilretting, sier Amundsen.

Et av tiltakene som nå gjøres og som har vist seg effektfullt er at entreprenørene tar unna feilrettingen i ett område av gangen. På den måten sparer tid på å reise mellom de ulike områdene

- Jeg vil benytte anledningen til å berømme entreprenørene for jobben de har gjort den siste tiden, og særlig knyttet til uværet de seneste dagene. Dette har vært og er fortsatt en enorm mobilisering. Montørene har vist en flott pågangsmot for å bedre situasjonen på Vestlandet..

Lang leveransetid
Feilsituasjonen vil også påvirke ordinær leveringstid. Vi har nå 4-6 ukers leveringstid på bestilte mobil og bredbåndstjenester.

- Det er et nytt uvær på vei og Telenor følger denne sitasjonen nøye. Vi står overfor en ganske krevende situasjon.Vi beklager overfor de kunder som må vente ekstra lenge på tjenester fra oss, sier Amundsen.