Pressemeldinger

Elever gav kunnskapsministeren råd i kampen mot nettmobbing

Da Kunnskapsministeren i dag åpnet en ny sesong av Norges største antimobbekampanje, Bruk Hue, mottok han over 1000 gode råd om hva som skal til for å stoppe digital mobbing.

(Fornebu, 15.september 2014) Da kunnskapsministeren i dag åpnet en ny sesong av Norges største antimobbekampanje, Bruk Hue, mottok han over 1000 gode råd om hva som skal til for å stoppe digital mobbing.

Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné som med sterke fortellinger forbedrer dialog mellom ungdom og voksne.

På Brannfjell skole i dag åpnet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den ellevte Bruk Hue-turneen og oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe digital mobbing.

- Barn og unges digitale liv er viktig, og mye av det som skjer der er morsomt og lærerikt. Men for en del består det livet også av mobbing og hets, og det må vi kjempe i mot. Bruk Hue-kampanjen er en viktig del av den kampen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fikk gode råd
Under åpningen mottok statsråden over 1000 gode råd om hva som skal til for å stoppe digital mobbing. Via Facebook-kampanjen «Hva skal til?» har mennesker over hele landet sendt inn sine forslag. Elever ved Brannfjell skole har også bidratt, og det var nestleder i elevrådet Mathilde Bømark Hanssen som overrakte alle rådene til ministeren.

- Vi er veldig glade for at ministeren lytter til oss barn og unge i sitt antimobbearbeid. På denne måten hjelper han oss med å oppnå mobbefrie hverdager, både offline og online, sa elevrådslederen til kunnskapsministeren.

Kun en nullvisjon er godt nok
Medietilsynets undersøkelse «Barn og Medier 2014» viser en viss nedgang i antall barn som opplever digital mobbing, men fremdeles er det 13 prosent som sier de opplever å bli mobbet på nett. Det utgjør 64 659 barn og unge mellom 9 og 16 år.

- I sommer ble det satt ny rekord i databruk i Norge. Men samtidig som stadig flere barn og unge er på nett, stadig yngre og stadig oftere, øker heldigvis ikke nettmobbingen. Men 13 prosent er et for høyt tall når målet er at alle skal kunne være trygge på nett. Derfor har vi satt i gang denne innsamlingen av gode råd og vi vil bruke innspillene for å sørge for at også disse nesten 65 000 kan være trygge på nett. Vi er glade for at også Kunnskapsministeren tar med seg disse rådene videre i sitt arbeid, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Vet hvem de skal kontakte
Bruk Hue har vært på veien siden 2009 og de 150 000 elvene som har lyttet til Bruk Hue-foredraget har trolig fått med seg ett og annet.

- Undersøkelsen viser at sju av ti barn og unge vet hvem de skal kontakte dersom de blir utsatt for digital mobbing, eller opplever å få bilder og informasjon spredt på nettet. Dette tolker vi som at vi når fram med våre budskap, og det er veldig oppløftende for oss som jobber med antimobbearbeid, sier Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet.

Oppdatert Bruk Hue-app
Våren 2013 lanserte Bruk Hue en egen app hvor barn og unge kan få råd og veiledning om hvordan oppnå en mobbefri hverdag. Nå er en oppdatert versjon av appen klar, som gjør det enda enklere å komme i kontakt med veilederne i samtaletilbudet Kors på halsen.

- Kors på halsen får daglig mange henvendelser om mobbing fra barn og unge. Vi lytter til de vanskelige historiene og bidrar til at de som tar kontakt med oss får det bedre. Vi er glade for at den oppdaterte appen gjør oss enda mer tilgjengelig for dem som trenger oss. Vi vet jo at det er langt flere enn dem som kontakter oss som blir utsatt for mobbing, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Foreldre må logge på
Medietilsynets undersøkelse viser også at bare 4 av 10 barn opplever at foreldrene er veldig interessert i hva de har gjort eller sett på internett. Foreldre viser betydelig større interesse for barn og unges fritidsinteresser som ikke har med medier å gjøre. Samtidig er over halvparten av spurte foreldre at digital mobbing er den største bekymringen de har når barna er på nett.

- Vi mener at foreldre bør bruke mer tid på aktivt å sette seg inn i barnas liv på nett og mindre tid på å passivt bekymre seg. Ved å logge seg på kan man skaffe seg mer kunnskap og ta mer aktiv del i livene til våre digitale barn, sier Kjellaug Tønnessen, rådgiver i Barnevakten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor Norge, tlf. 902 09 832, eller e-post: ana.brodtkorb@telenor.com
Røde Kors pressevakt, tlf. 948 72 999, eller e-post: media@redcross.no
Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet, Trygg Bruk: thomas.hepsoe@medietilsynet.no , tlf: 976 64 491
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf. 47474345, eller e-post: kjellaug@barnevakten.no

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.