Pressemeldinger

Canal Digital Kabel-TVs kunder med faktura fra Telenor etter nyttår

Fra nyttår vil alle Canal Digital Kabel-TVs kunder få fakturaen fra Telenor Norge, etter at selskapet fusjoneres inn i Telenor Norge AS. Styrebeslutningen om fusjonen ble tatt i forrige uke.
Alt-tekst

(Fornebu, 26. oktober 2015) Fra nyttår vil alle Canal Digital Kabel-TVs kunder få fakturaen fra Telenor Norge, etter at selskapet fusjoneres inn i Telenor Norge AS. Styrebeslutningen om fusjonen ble tatt i forrige uke.

Selskapene har de siste årene vært tett sammenknyttet under Telenor Norge-paraplyen, og har til sammen ca. 500.000 husholdningskunder med kabel-TV-tjenester på ulike tekniske plattformer i det norske markedet.

Informerer kunder og leverandører
Telenor Norge trer inn i alle eksisterende avtaler som ligger i det innfusjonerte selskapet og vil ivareta leverandørforpliktelser som ligger i Canal Digital Kabel-TV.

– Alle kunder og avtalepartnere vil bli varslet om endringene. Alle produkter, tjenester og priser blir som tidligere og alle kundeservice-kontaktpunkter blir som i dag, men fakturaen som kundene mottar fremover vil komme fra Telenor Norge i stedet for Canal Digital Kabel-TV. Dette er en ren administrativ endring, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Gevinsten ved å slå sammen de to juridiske enhetene ligger i effektivisering gjennom forenklet administrasjon og daglig drift av ett, i motsetning til to, selskap. Endringen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Alle ansatte med
Canal Digital Kabel-TV har 150 ansatte som nå vil få lønnslippen fra Telenor Norge. 

– Fusjonen har ingen personalmessige konsekvenser annet enn at personaladministrasjonen legges til Telenor Norge, sier Svendsen.

Om Canal Digital Kabel-TV
Canal Digital Kabel-TV leverer tv- og brebåndstjenester til over 500.000 norske husstander. Selskapet tilbyr et stort og variert TV-tilbud med en rekke nye fleksible tilleggsfunksjoner som gir kundene mulighet til å nyte det innholdet de ønsker akkurat når det passer for dem. Via Canal Digitals fiberbaserte bredbåndsnett får kundene også tilgang til bredbåndshastigheter tilpasset dagens og fremtidens bredbåndsbehov. 

Tjenestene vil fortsatt leveres under merkenavnet Canal Digital Kabel-TV.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Informasjonssjef i Telenor Norge, Per Aril Meling, mobil 90515800
per-aril.meling@telenor.com