Pressemeldinger

Britene topper besøksstatistikken i Tromsø

Ved hjelp av helt nye analysemetoder kan reiselivsnæringen kartlegge hvor turistene i Tromsø kommer fra og hvor de ferdes på destinasjonen. Data fra Telenors mobilnett forteller hvilke nasjonaliteter som er i området.
Alt-tekst

(Tromsø, 19. mai 2017) Ved hjelp av helt nye analysemetoder kan reiselivsnæringen kartlegge hvor turistene i Tromsø kommer fra og hvor de ferdes på destinasjonen. Data fra Telenors mobilnett forteller hvilke nasjonaliteter som er i området. 

Telenor har utviklet en ny metode som sikkert henter ut anonymiserte data fra mobilnettet som kan brukes til bedre samfunnsplanlegging. 

– Stordata fra mobilnettet kan gi flere sektorer verdifull innsikt og analyse om reisemønstre som aldri tidligere har vært mulig, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

Turistene gjør det motsatte
Fra februar til april utførte Telenor en analyse i Tromsø. Basert på statistikk om mobiltelefoner som kobler seg på Telenors mobilnett i og rundt byen, kunne Telenors analytikere fastslå at Nordens Paris var mest besøkt av britiske turisteri perioden. 

– I perioden 15. februar til 15. april har vi registrert 84 nasjonaliteter som har besøkt Tromsø basert på informasjon fra mobilnettet, sier Fredheim. 

Topp ti nasjonaliteter som besøkte Tromsø: Storbritannia, Tyskland, Litauen, Russland, Spania, Polen, Estland, Nederland, Latvia og Sveits, i tillegg til svært mange svensker som jobber i byen.

Funnene viser også at mens nordmenn trekker inn mot byen på dagtid og drar hjem om kvelden, gjør turistene det motsatte. De drar ut av byen for å oppleve turistattraksjoner på dagtid og drar tilbake til bykjernen om kvelden.

Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

Populært reisemål
Analysen er utført sammen med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Funnene ble nylig presentert på Vinterkonferansen SNOW17 i Tromsø. 

– Vårt mål er å utvikle Nord-Norge til å bli et attraktivt reisemål vinterstid. Funnene fra Telenor gir oss verdifull forståelse for å kartlegge turistpotensialet, samt planlegge og tilrettelegge for gode vinteropplevelser i nord for turister fra hele verden, sier Børre Berglund, klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. 

Tilsvarende analyser har også blitt gjort i Geiranger, og stordata fra mobilnettet har et bredt spekter av anvendelsesområder. 

– Trafikkdata gir grunnlag blant annet for studier av transport og reiser i Norge, og vi har allerede etablert et samarbeid med Transportøkonomisk Institutt. Dataene bidrar til å forstå trafikkflyt, forbedre trafikkløsninger- og sikkerhet, og hvor samfunnet er mest tjent med å investere i veier, togstasjoner og annen infrastruktur, sier Fredheim.

Stordata fra mobilnettet kan også kobles med andre datakilder som data fra buss, tog og flyselskaper, samt hotelldata. 

– Etter hvert som vi har utforsket og gravd dypere i datamaterialet, finner vi stadig nye bruksmuligheter som vi tror både offentlig sektor og privat næringsliv vil ha stor nytte av, avslutter Fredheim.

• Av personvernhensyn inneholder ikke de aggregerte dataene informasjon om individer, men totalt antall besøkende eller reisende mellom to steder.

• Dataene er anonymisert og det er ikke mulig å bruke denne metoden til å identifisere individer eller enkelte mobiltelefoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, pressekontakt i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, e-post: magnus.isaksen-line@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Børre Berglund, klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
Tlf: 900 56 869, e-post: post@vintertroms.no