Pressemeldinger

Bodø satser på digitale helsetjenester

Telenor Norge har fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi til Bodø kommune.

(Bodø, 27. juni 2017) Telenor Norge har fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi til Bodø kommune.

Avtalen med Nordlands-kommunen strekker seg over fire år med en ramme på 4,5 millioner kroner, samt med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Bodø har til sammen 600 personer med trygghetsalarm, og alarmen går over 10.000 ganger i året, det vil si 27 ganger i gjennomsnitt hvert døgn. Gjennom datterselskapet Telenor Objects får Telenor Norge nå ansvar for alle disse.

– Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge. Med denne avtalen får våre brukere trygghet til å kunne bo i egen bolig lenger, samt muligheter til å mestre eget liv og helse best mulig selv, sier Ingunn Lie Mosti, kommunaldirektør for helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer og mobile trygghetsalarmer med GPS. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, i tillegg til installasjon og vedlikehold av utstyr.

Fungerer som en mobiltelefon
– Innbyggerne i Bodø får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene sine. De får nå en god, helhetlig og sikker tjeneste. Alle alarmene gir fra seg hjerteslag, og det vil umiddelbart bli registrert avvik som varsler både pårørende og et eget responssenter, forklarer Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

Ifølge Helsedirektoratet vil antallet personer med trygghetsalarm øke med 20 prosent fram til 2025.

Johan Ivarson er administrerende direktør i Telenor Objects. (Foto: Martin Fjellanger)

– Helsesektoren er et betydelig satsingsområde for Telenor, og vi er godt i gang med tilsvarende velferdsteknologi i 120 kommuner over hele landet. Siden august 2015 har antall kommuner med ulike former for velferdsteknologi økt med 50 prosent. Erfaringen er at digitale tjenester sikrer mer effektive helsetjenester og en mer robust eldreomsorg, sier Ivarson.

Trygghetsalarmen fungerer som en telefon. Når brukeren trykker på alarmen, vil hun umiddelbart bli koblet til sentralen for å tilkalle hjelp. Ved behov vil helsepersonell fra kommunen stå klare til å rykke ut døgnet rundt.

Stiller krav
Bodø ble tidligere i år kåret til Norges beste kommune på digital utvikling, ifølge en undersøkelse analysebyrået Nexia utførte for Telenor.

– Bodø er et eksempel til etterfølgelse på digitalisering, og jeg vil berømme Kommune-Norge for å være offensive og villige til å satse på digitale metoder for å løse forpliktelsene i helsesektoren. De setter tydelige krav til oss som leverandør og sammen klarer vi å tilby den tryggheten og omsorgen som både pleietrengende og pårørende ønsker, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsmarked.

Om Telenor Objects
Telenor Objects AS er et heleid datterselskap av Telenor Norge og er en sentral del av forretningsdivisjonen Telenor Bedrift. Selskapet leverer et bredt spekter av velferdsteknologi som gjør at pleietrengende og eldre kan få økt livskvalitet, samtidig som de kan bo lenger hjemme. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer og melder fra om fall, endringer i blodtrykk, i tillegg til e-låser, trygghetsalarm og GPS-sporing for å avdekke om en pleietrengende person er ute på nattevandring.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tord Magne Berthinussen, kommunikasjonssjef i Bodø kommune
Tlf: 900 97 508, e-post: Tord.Magne.Berthinussen@bodo.kommune.no

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse