Pressemeldinger

Bedre kunnskapsdeling i landbruket

Landbruksbedrifter forenkler innkjøpsprossen med en ny avtale om datatjenester fra Telenor.

(Fornebu, 3. februar 2014) Landbrukets bedrifter får fart på kunnskapsdelingen og forenkler innkjøpsprossen med en ny avtale om leveranse av datatjenester fra Telenor.

Telenor har nylig reforhandlet en avtale med AgriKjøp, som er Landbrukssamvirkets innkjøpsorganisasjon. Avtalen omfatter datanett (VPN – Nordic Connect) med sikkerhetstjenester og internett-aksess. Landbrukssamvirket består av blant andre Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag, Hoff og Arcus. Det er disse som i første omgang vil være brukere av avtalen, men flere medlemmer av samvirket vil kunne komme til etter hvert. Avtalens varighet er på tre år, med opsjon på ytterligere to år. Avtalen har en årlig verdi på 24 millioner kroner.

Fleksibilitet og enkelhet
- Den nye avtalen gir en enklere løsning med en pakke av tale- og datatjenester, og legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsløsninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. Samtidig innebærer avtalen mindre administrasjon, reduserte kostnader og større forutsigbarhet for våre medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direktør i AgriKjøp AS.

- Vi er i et marked som blir mer og mer krevende og sammensatt. Dette gjør at vi stadig må utvikle våre tjenester og vår samhandling med kunder og oppdragsgivere. Alle våre IT-systemer kommuniserer ved hjelp av Telenors teknologi, som gir oss trygghet for at systemene alltid er tilgjengelige. Den nye avtalen gjør det mulig å forenkle og utvikle den interne samhandlingen i virksomheten, fremholder Vandvik.

Økt båndbredde
- Vi er svært glade for å få være med i den videre verdiskapningen til Landbrukssamvirkets bedrifter.
En av de viktigste parameterne her er teknologiskiftet fra kobber til fiber, hvor vi imøtekommer landbruksbedriftenes krav om økt båndbredde og fleksibilitet til å ta i bruk samhandlingsløsninger, video og andre tjenester. Dette gjennomføres nå fortløpende i prosjekter med kundene, sier kundeansvarlig Runhild Røine i Telenor Norge.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Vandvik, direktør i AgriKjøp AS, tlf. 922 85 049,  gunnar.vandvik@agrikjop.no
Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef Telenor Norge, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com