Pressemeldinger

Barneombudet åpnet Bruk Hue: - Barna sier til meg at skoler bør få bøter

Da barneombud Anne Lindboe i dag åpnet den 12.sesongen av Bruk Hue, sa hun at både skole, lærere, elever og foreldre må jobbe hardere for å bekjempe mobbing.

(Fornebu, 28.januar 2015) Da barneombud Anne Lindboe i dag åpnet den 12. sesongen av Bruk Hue, sa hun at både skole, lærere, elever og foreldre må jobbe hardere for å bekjempe mobbing.

 -
Barn sier til meg at skoler som ikke gjør noe med mobbingen, bør få bøter, sa hun.
Bruk Hue er Norges største antimobbeprogram for barn og unge. Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom en landsdekkende skoleturné som med sterke fortellinger forbedrer dialog mellom ungdom og voksne.

Det var på På Hundsund ungdomsskole Anne Lindboe åpnet den tolvte sesongen av Bruk Hue. I sin tale viste Lindboe til barneombudets innspill til Djupedal-utvalget, der en ekspertgruppe bestående av 22 barn har kommet med konkrete råd til politikerne med forslag om til dels sterke sanksjoner mot skole og rektor. Hun oppfordret også alle skoler, lærere elever og foreldre til å skaffe seg mer kunnskap slik at alle kan være i stand til å gjenkjenne og bekjempe mobbing, og spesielt digital mobbing.

- Mobbing på nett er like farlig som vold. Hver eneste dag får vi i barneombudet en ny sak om mobbing. Fortsatt er det altfor mange barn og elever som blir utsatt for dette. La 2015 bli året vi sa nei til digital mobbing, sa barneombudet til over 200 ungdomsskoleelever.

Må utvikle digital dømmekraft
Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole på Fornebulandet i Bærum kommune Norges første teknologiskole for ungdom. Skolen satser på temabasert undervisning med fokus på teknologi og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy.

- Dere er fremtidens teknologer og ingeniører, som blant andre vi i Telenor kommer til å trenge. Men det er viktig at dere også lærer dere å tenke gjennom hva dere gjør på nett og hvordan det påvirker andre. Derfor er jeg veldig glad for at rektoren deres har invitert Bruk Hue hit i dag, slik at vi sammen kan snakke om de utfordringene vi opplever i vår digitale hverdag. Og jeg er veldig glad for at deres eget ombud, barneombudet, tar en tydelig rolle i antimobbearbeidet ved å la dere barn og unge komme til og bli hørt, sa direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, Torild Uribarri, til elevene.

Bra, men kan bli bedre
Siden Bruk Hue startet i 2009 har 550 skoler hatt besøk og 166 000 elever og 33 000 foreldre har opplevd Bruk Hue-foredraget. Sju av ti barn sier at de gjennom programmet har fått den kunnskapen de trenger for å håndtere digital mobbing. Likevel opplever 13 prosent å bli mobbet på nett.

- Daglig får vi henvendelser om mobbing. Ofte vet ikke unge hvilke muligheter de har til å få det bedre. Bruk Hue bidrar til å gi barn viktig kunnskap om hva de selv kan gjøre dersom de opplever noe ubehagelig på nett, og derfor er kampanjen så viktig, sier Nelli Kongshaug, leder for Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen».

Også Bruk Hue-partner Medietilsynet understreker viktigheten av tiltak som øker bevisstheten om denne utfordringen.

- Alle felles tiltak mot mobbing er viktig. Mobbing og trakassering kan føre til svekket selvfølelse og i mange tilfeller skadevirkninger på sikt. Med Bruk Hue bidrar vi kanskje til at flere tør å si fra, og ikke minst at flere skoler og hjem jobber kontinuerlig med dette temaet, sier seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø.

Foreldre må logge seg på
Nettopp foreldre er en viktig målgruppe fordi det er mange foreldre som mangler kunnskap om hvordan de kan bidra til å unngå og forebygge digital mobbing. Medietilsynets undersøkelse «Barn og Medier» viser at bare 4 av 10 barn opplever at foreldrene er veldig interessert i hva de har gjort eller sett på internett. 

- Foreldre bør bruke mer tid på aktivt å sette seg inn i barnas liv på nett. Ved å vise interesse og "logge seg på" kan man skaffe seg mer kunnskap og ta mer aktiv del i livene til våre digitale barn, sier Kjellaug Tønnessen, rådgiver i Barnevakten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 902 09 832, ana.brodtkorb@telenor.com
Caroline Vamnes, kommunikasjonsrådgiver Røde Kors, tlf: 919 90 999  caroline.vamnes@redcross.no
Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet, tlf: 976 64 491 thomas.hepsoe@medietilsynet.no ,
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf. 474 74 345, kjellaug@barnevakten.no

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.