Pressemeldinger

Asker og Bærum satser på digitale helsetjenester

Telenor Norge har fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi i helsesektoren til Asker og Bærum, som blir de største kommunene i landet på bruk av e-lås.

(Fornebu, 19. januar 2017) Telenor Norge har fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi i helsesektoren til Asker og Bærum, som blir de største kommunene i landet på bruk av e-lås.

Avtalen med de to kommunene strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år og har en totalramme på 100 millioner kroner. Asker og Bærum har til sammen 2400 personer med trygghetsalarm, og alarmen går over 40.000 ganger i året. Gjennom Telenor Objects får Telenor Norge nå ansvar for alle disse. Det vil si i gjennomsnitt 120 alarmer i døgnet. 

– Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge. Med denne avtalen får våre brukere trygghet til å kunne bo i egen bolig lenger, samt muligheter til å mestre eget liv og helse best mulig selv, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for Pleie og omsorg i Bærum kommune. 

Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer, GPS-er, medisindispensere, røyk- og brannvarslere og elektroniske e-låser som betjenes med mobilen. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, helsefaglig utrykning, samt installasjon og vedlikehold av utstyr. 

Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

Tryggere med e-lås
– Innbyggerne i Asker og Bærum får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene sine. De får nå en god, helhetlig og sikker tjeneste. Alle alarmene gir fra seg hjerteslag, og det vil umiddelbart bli registrert avvik som varsler både pårørende og et eget responssenter, forklarer Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects. 

Telenor skal også montere 3200 e-låser i Asker og Bærum. Kommunene blir de første i landet til å ta i bruk tjenesten i så stort omfang. En e-lås innebærer at hjemmesykepleien kan låse opp døren med smarttelefonen og slippe administrasjon med store nøkkelknipper. 

– E-låsen er usynlig, ettersom den monteres på innsiden av døren. Via mobilen kan hjemmesykepleieren enkelt låse opp døren og slipper tiden det tar å lete fram riktig nøkkel. E-lås frigjør verdifull tid for helsearbeideren, og de kan tilbringe mer tid med de som trenger pleie og omsorg, sier Ivarson. 

I tillegg trenger ikke kommunene å bytte en rekke låser dersom en universalnøkkel kommer på avveie.

Fungerer som en mobiltelefon
Ifølge Helsedirektoratet vil antallet personer med trygghetsalarm øke med 20 prosent fram til 2025. 

– Helsesektoren er et betydelig satsingsområde for Telenor, og vi er godt i gang med tilsvarende velferdsteknologi i 120 kommuner over hele landet. Siden august 2015 har antall kommuner med ulike former for velferdsteknologi økt med 50 prosent. Erfaringen er at digitale tjenester sikrer mer effektive helsetjenester og en mer robust eldreomsorg, sier Ivarson. 

Den nye avtalen ble kunngjort av (f.v.) Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker-ordfører Lene Conradi og Ove Fredheim, divisjonsdirektør i Telenor Bedrift.

Trygghetsalarmen fungerer som en mobiltelefon. Når brukeren trykker på alarmen, vil hun umiddelbart bli koblet til sentralen for å tilkalle hjelp. Ved behov vil helsepersonell stå klare til å rykke ut døgnet rundt.

Stiller krav
Telenor Objects samarbeider med flere partnere for å levere en helhetlig trygghetstjeneste til Asker og Bærum kommune; Assistent Partner AS vil håndtere installasjon og teknisk drift, og Orange Helse AS vil utføre den helsefaglige utrykningen. Begge har lang erfaring fra tjenesteleveranser til pleietrengende og sårbare personer. Orange Helse AS var også et naturlig valg siden de allerede leverer hjemmebaserte tjenester i Asker og Bærum kommune.

Telenor Objects AS er et heleid datterselskap av Telenor Norge og er en sentral del av forretningsdivisjonen Telenor Bedrift. Selskapet leverer et bredt spekter av velferdsteknologi som gjør at pleietrengende og eldre kan få økt livskvalitet, samtidig som de kan bo lenger hjemme. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer og melder fra om fall, endringer i blodtrykk, i tillegg til trygghetsalarm og GPS-sporing for å avdekke om en pleietrengende person er ute på nattevandring.

Se hvordan den digitale trygghetsalarmen fungerer:

– Jeg vil berømme Kommune-Norge for å være offensive og villige til å satse på digitale metoder for å løse forpliktelsene i helsesektoren. De setter tydelige krav til oss som leverandør og sammen klarer vi å tilby den tryggheten og omsorgen som både pleietrengende og pårørende ønsker, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør Bedrift, Telenor Norge. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune
Tlf: 916 39 380, e-post: lisa.bang@baerum.kommune.no

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com