Pressemeldinger

Åpnet IoT-lab i Trondheim

Fredag åpnet IoT ProtoLab sine dører for gründere, utviklere og studenter som ønsker å utvikle nye tjenester og produkter innen tingenes internett. Telenor og Wireless Trondheim står bak det nye kraftsenteret med mål om å øke innovasjon, ny nasjonal kompetansebygging og styrke konkurranseevnen blant norske entreprenører.
Konsernsjef Sigve Brekke (t.v.) åpnet IoT-laben i Trondheim sammen med Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim, og Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

(Trondheim, 9. februar 2018) Fredag åpnet IoT ProtoLab sine dører for gründere, utviklere og studenter som ønsker å utvikle nye tjenester og produkter innen tingenes internett. Telenor og Wireless Trondheim står bak det nye kraftsenteret med mål om å øke innovasjon, ny nasjonal kompetansebygging og styrke konkurranseevnen blant norske entreprenører.

– For akkurat ett år siden lanserte vi Telenor-NTNU AI-Lab og det er en glede å nå åpne et nytt teknologisk kraftsenter i Trondheim. IoT ProtoLab skal være et eksperimentelt senter for forskning og innovasjon innen tingenes internett. IoT gjør at data om våre fysiske omgivelser blir tilgjengelig i stort monn, og det skaper fantastiske muligheter for forskning og utvikling innen kunstig intelligens. De to labene i Trondheim vil styrkes av hverandre, og er et bidrag til digital industribygging i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Per M. Veieland fra Sevendof (t.h.) tegner og forklarer for Sigve på IoT ProtoLab.

Testmiljø etablert i hele byen
Den nye laben skal benytte seg av et IoT-testmiljø som Wireless Trondheim har aktivert i hele byen og som er koblet opp til Telenor Groups initiativ, Start IoT. Her får brukere tilgang til utstyr, utviklerportal og et eksperimentelt nettverk LPWA nett (for eksempel NB-IoT), som muliggjør pilotering og utvikling av prototyper uten større kostnader. I oktober åpner Telenor Norge et landsdekkende nett for tingene i 4G nettet via teknologistandardene NB-IoT og LTE-M.

Sentrene for tingenes internett og kunstig intelligens er etablert som del av Telenors satsing for å bidra til Norges digitale fremtid og stimulere til økt innovasjon og ny kompetanseutvikling. IoT ProtoLab ligger på FAKTRY, et nyetablert fellesskap for ambisiøse gründere som utvikler fysiske produkt på Sluppen i Trondheim. På laben skal et titalls startups jobbe med alt fra helsetjenester og droner til smarte byer. Smart Cylinders, Sevendof og Mode Sensors er tre av selskapene som benytter seg av det nye tilbudet.

Eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger
– Formålet med IoT ProtoLab er å legge til rette for at studenter, gründere og etablert industri sammen skal kunne eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologier, sier Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim, som har den daglige driften av IoT ProtoLab.

IoT tjenester utviklet på IoT Protolab vil generere store datasett som er av interesse for arbeidet ved Telenor-NTNU AI-Lab. I tillegg til å utveksle data, vil den nye laben gi muligheter for å dele erfaringer og samarbeide om nye og eksisterende prosjekter med Telenor-NTNU AI-Lab.

– Vi ser allerede at Telenor-NTNU AI-Lab løser viktige problemstillinger for samfunnet ved hjelp av maskinlæring. IoT Protolab vil sette ytterligere fart på kunnskapsproduksjonen gjennom å bidra med verdifulle data inn til AI-Laben. Den vil også øke antall innovasjoner som når ut til markedet gjennom å være en viktig samarbeidsarena hvor kunnskap møter entreprenørskap, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

IoT ProtoLab ble offisielt åpnet i dag av Sigve Brekke, Gunnar Bovim, og Thomas Ulleberg foran en forsamling bestående av representanter fra kommune og fylkeskommune, etablert industri, gründere, investorer, og forskningsmiljøet i Trondheim.


Pressekontakter:

Hanne Knudsen, Informasjonssjef, Telenor Group, Hanne.knudsen@telenor.com, telefon: 90804015

Kristine B. Fredriksen, Leder for Teknologi & Innovasjon, Kjeldsberg, & presseansvarlig, FAKTRY, KristineBangstad.Fredriksen@kjeldsberg.no, telefon: 45293390


Om Telenors digitaliseringstiltak innen IoT/AI

I august 2016 annonserte Telenor to konkrete tiltak for entreprenører som skal bidra til å styrke Norges konkurranseevne, utvikle nye kompetanser, og stimulere til økt innovasjon og sysselsetting i norske oppstartsbedrifter. Det første tiltaket var å etablere Telenor-NTNU AI-Lab, som driver forskning og har innovasjonsprogrammer rundt kunstig intelligens, avansert analyse og IoT ved NTNU i Trondheim. Dette åpnet 8. mars 2017.

Det andre av de to tiltakene er Start IoT, et eksperimentelt IoT nettverk og plattform, i flere norske byer for studenter og gründere som ønsker å teste og utvikle IoT teknologier, produkter og tjenester. I dag er nettverket, som er aktivert i Oslo, Trondheim, Tromsø og Longyearbyen, basert på LoRaWAN teknologi, men andre nettverkteknologier er også inkludert. Over en million «dingser» er koblet til Telenors mobilnettverk i Norge. Nylig lanserte LTE standarder gjør det mulig for Telenors 4G-nettverk å kommersielt støtte tingenes internett-enheter som er basert på Narrowband-IoT. For eksempel er proof of concepts gjort med Telenor Norges NB-IoT nett, som i løpet av 2018 vil bli landsdekkende.