Pressemeldinger

Åpner testlab for innovasjon

Telenor åpnet denne uken en egen innovasjonshub under en samling om tingenes internett. Samtidig ble planene for et nytt landsdekkende tingenes internett lagt frem.
Berit Svendsen, administrerende direkter i Telenor Norge hadde æren av å åpne den nye testlabben, assistert av Ove Fredheim, leder av bedriftsenheten, og roboten Pepper. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 25. januar 2018) Telenor åpnet denne uken en egen testlab for innovasjon. Laben skal brukes til å teste ulike løsninger innen tingenes internett (IoT). 1. oktober åpner Telenor et nytt landsdekkende nett for tingene i Norges største 4G-nett.

– For mange er tingenes internett bare et abstrakt fenomen. Vi ønsker å lage en møteplass hvor bedrifter og utviklere kan teste ut sensorer og smarte ting sammen med IoT- og nettverksspesialistene våre, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Svendsen stod for åpningen av Telenors nye Innovasjonshub under en stor IoT-samling for Telenors bedriftskunder denne uken.

Mangler kompetanse
Analysebyrået TNS Kantar har i forkant av IoT-samlingen gjennomført en undersøkelse blant beslutningstagere i norske virksomheter om tingenes internett. En av to svarer at de ikke har ting koblet til nett i sin virksomhet i dag, og fire av ti sier de mangler kompetansen som skal til for å realisere potensialet i tingenes internett.

– Undersøkelsen viser at vi egentlig bare er i startgropen når det gjelder å realisere mulighetene innen tingenes internett, og forklarer nok litt av interessen blant våre bedriftskunder for dagens samling, sier Ove Fredheim, leder for bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Åpner landsdekkende 4G-nett for ting
Over 200 deltakere hadde funnet veien til Telenor Fornebu for å lære mer om mulighetene og gevinstene man kan få ved å koble ting til nett.

– Det er i dag over 1,2 millioner ting koblet til Telenors mobilnett, og 1. oktober åpner vi et nytt landsdekkende nett for tingene i Norges største 4G-nett. I 2020 anslår vi at det vil være flere ting enn mennesker koblet til Telenors nett, sier Fredheim.

Narrowband-IoT (NB-IoT) og LTE-M heter de nye teknologiene som gjør det mulig å separere deler av 4G-nettet til kun maskin-til-maskin-kommunikasjon. 4G-nettet for tingene vil gi de samme fordelene når det gjelder sikkerhet og rekkevidde, uten ulempen med at store datamengder trekker mye batteri.

– Vi åpnet opp 4G-nettet vårt for utvalgte IoT-partnere og kunder for testing og prototyping av NB-IoT på 26 lokasjoner i Norge i 2017. I testen har Ericsson bidratt med IoT-ekspertise og utstyret til et dedikert virtuelt kjernenett. Resultatene av pilotene er svært lovende, og vi har mange kunder som venter på det nye nettet, sier Fredheim.

Utvikler digital assistent for hjemmet
Den nye Innovasjonshuben vil fungere som en testlab for IoT-løsninger for kunder, partnere og grundere. Under åpningen ble noen av Telenors egne innovasjonsprosjekter vist frem.

– 2017 ble et viktig innovasjons- og utviklingsår for vår helsesatsing, forteller Annelene Næss som leder Telenors innovasjonsteam for offentlige og private virksomheter - Smart digital.

– Vi lanserte Tryggi, en app som kobler pårørende til eldres trygghetsalarm gjennom mobilen. Nå ser vi på hvordan en Tryggi digital assistent kan hjelpe de eldre i hjemmet. Det kan være alt fra påminnelser om å ta medisiner eller måle blodtrykket, samt koble opp videosamtaler med omsorgstjenesten ved behov. Vi tror denne typen robotteknologi vil vi kunne øke tryggheten betraktelig for eldre som er avhengig av omsorg i hjemmet, sier Næss.

Telenors nye innovasjonshub er et samarbeid mellom Telenor Norge og Telenor Eiendom og inneholder arbeidssoner, ulike IoT-demoer og IoT-lab for testing av ulike sensorer.

Spørreundersøkelse om tingenes internett blant beslutningstagere i virksomheter

Har din virksomhet ting som f.eks. lyssystemer, sporing, maskinpark, kaffemaskiner, lager, kjørebok, sykler etc knyttet til nett i dag?

Ja 36 %
Nei 53 %
Vet ikke 11 %
Hvordan tror du tingenes internett - muligheten til å koble og styre ting over nettet - vil påvirke din virksomhets lønnsomhet i årene som kommer?
Positivt 43 %
Negativt 3 %
Uendret 36 %
Vet ikke 17 %
Har din bedrift etter din mening tilstrekkelig kompetanse til å realisere potensialet som ligger i tingenes internett?
Ja 38 %
Nei 39 %
Vet ikke 23 %
Når du eller din bedrift kjøper ting, systemer eller enheter som kobles til nettet, undersøker eller stiller du/din virksomhet krav til den digitale sikkerheten i løsningen?
Ja 60 %
Nei 13 %
Vet ikke 27 %
Hvor viktig er følgende i utviklingen av mobilnettet i årene som kommer? Kapasitet for å koble på stadig flere enheter, ting og tjenester til å kommunisere via nett:
Ikke viktig 6 %
Ganske viktig 42 %
Svært viktig 48 %
Vet ikke 4 %
Kortere forsinkelser i nettet for raskere kommunikasjon mellom enheter og ting:
Ikke viktig 4 %
Ganske viktig 40 %
Svært viktig 51 %
Vet ikke 6 %

Undersøkelsen er gjennomført i januar av TNS Kantar blant 600 personer med beslutningsmyndighet i bedriften de jobber i.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse