Hvert år publiserer Telenor Norge en egen rapport der vi deler med andre hva vi gjør for å beskytte vår virksomhet og samfunnet mot sikkerhetstruende hendelser. 

I årets utgave sier vi at «Det skjer noe» knyttet til sikkerhet og beredskap, samtidig peker vi på områder der vi gjerne skulle sett ytterligere tiltak for å styrke samfunnssikkerheten. Vi har også invitert lederne for Cyberforsvaret og NC3 til å dele egne erfaringer og hvordan de ser på utviklingen innenfor håndtering av hendelser og kriminalitet i cyberdomenet.
Rapporten er også tilgjengelig som PDF