Telenor Open Mind

Telenor Open Mind er et kurs- og arbeidstreningsprogram for deg som har en fysisk funksjonshindring, har en historikk med psykisk helse eller er hørsels- og synshindret.

Far og sønn leker

Programmet skal gi deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom kursing og relevant arbeidstrening.

Fordeler med å delta i programmet

  • Du får verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring.

  • Du vil få erfare hvordan det er å arbeide selvstendig og i team.

  • Du vil få personlig oppføging, veiledning og bistand til tilrettelegging av studiesituasjon og arbeidstrening.

  • Programmet begynner med et tre måneders data- og veiledningskurs for å gjøre deltakerne mer trygge på seg selv, og mer målrettede.

  • Deretter følger 21 måneder med arbeidstrening i ulike avdelinger i Telenor, for eksempel administrasjon, ledelse, regnskap, brukerstøtte, overvåking og kundeservice.

  • Lær mer om Telenor Open Mind

Dette er Telenor Open Mind

Open Mind har en netto samfunnsøkonomisk gevinst på 100 millioner kroner (SINTEF) Arbeidsgivere, deltakere og samfunn blir alle vinnere når mennesker inkluderes i arbeidslivet.