Statsminister-ros til Bruk Hue

For første gang har en sittende statsminister besøkt antimobbekampanjen Bruk Hue. Erna Solberg oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å bekjempe digital mobbing da hun gjestet arrangementet på Karlsrud skole i Oslo

Statsminister Erna Solberg ble møtt av mange barn da hun ankom Karlsrud skole i Oslo.

Mobbing er uakseptabelt

– Mobbing er helt uakseptabelt, vær en venn for hverandre.

Dette var statsminister Erna Solbergs overordnede budskap da hun snakket til 300 elever og lærere på ungdomstrinnet ved Karlsrud skole i Oslo.

Statsministeren ba alle elevene, lærere og foreldre om å stå sammen mot digital mobbing

– Mobbing er helt uakseptabelt, uansett form. Hver dag er det barn og unge som gruer seg til skolen, skoleveien eller de gruer seg for å sjekke mobilen fordi de frykter hva som vil skje der. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som vi alle har et ansvar for å bekjempe. Mobbing kan sette dype spor for resten av livet. Vi trenger voksne som tar ansvar og opptrer som gode rollemodeller, både i og utenfor de digitale plattformene, sier statsminister Erna Solberg, som roset initiativtagerne bak Bruk Hue for en viktig kampanje. Leder for samfunnsansvar i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, setter stor pris på statsministerens bidrag til å vekke oppmerksomhet rundt mobbing.

– Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en spøk eller et bilde som legges ut på nett kan raskt resultere i en hetskampanje. At statsministeren vil støtter Bruk Hue gjør at kampanjen blir lagt merke til og kan gjøre en forskjell for enda flere, sier hun.

Statsminister Erna Solberg taler

Kunnskap og bevisstgjøring

Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte skoleturneen Bruk Hue. Turneen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater.

Effektundersøkelser viser blant annet at 7 av 10 barn som har opplevd Bruk Hue-foredraget , har fått kunnskapen de trenger for å håndtere nettmobbing.

Erna Solberg tar en selfie med en elev.

Statsminister Erna Solberg støtter Bruk Hue.