Linnea (14) sjef for en dag i Telenor Norge

Administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, ga fra seg sjefstolen til fjortenåringen Linnea Bjerkreim Hellevik i anledning “Girls Takeover” og FNs internasjonale jentedag.

Petter-Børre Furgerg og Linne tar en selfie

Mandag 7. oktober ble en litt annerledes dag på jobben for Petter-Børre Furberg, sjefen i Telenor Norge. For én dag overlot han styringen av bedriften til Linnea (14) i anledning “Girls Takeover” og FNs internasjonale jentedag, førstkommende fredag, 11. oktober. Dette er et internasjonalt initiativ startet av Telenors globale partner Plan International, hvor ledere over hele verden gir fra seg lederrollen til en ung jente for å sette fokus på økt likestilling og flere kvinner i lederstillinger.

-Dette er et spennende initiativ og jeg gleder meg til å følge Linnea denne dagen og se henne som leder. For meg, og for Telenor, er dette en unik mulighet til å få et innblikk i hva denne generasjonen bryr seg om. Linnea representerer fremtiden, sier Furberg.

Gjennom dagen skal Linnea lære mer om det å jobbe i teknologibransjen ved å lede Norges største teleselskap. Hun skal i møter med de ansatte, bestemme mobilkonsepter, diskutere mål for reduksjon av matsvinn i kantinene og lede en diskusjon blant topplederne om hvordan Telenor Norge kan sette seg nye mål for økt likestilling og økt rekruttering av kvinner generelt, og kvinnelige teknologer spesielt.

– Jeg gleder meg til å lære mer, til å få vite mer om hva de jobber med i Telenor. Og hva Telenor gjør for at jenter skal bli en del av tech-bransjen, sier Linnea.

Linnea Bjerkreim Hellevik tok over Petter-Børre Furbergs sjefstol for en dag. Foto: Martin Fjellanger.
Linnea Bjerkreim Hellevik tok over Petter-Børre Furbergs sjefstol for en dag. Foto: Martin Fjellanger.

Fordommer mot teknologi

En studie gjennomført av Plan International og Telenor søker å identifisere konkrete utfordringer som hindrer jenter i søke seg til tech. Av 172 kvinnelige respondenter peker 8 av 10 på stereotyper om hva gutter og jenter kan gjøre eller burde gjøre. 7 av 10 peker på mangel på selvtillit, og 6 av 10 peker på mangel på kjønnsbalanse i STEM*-klasser (flere gutter enn jenter).

–Det er mye fordommer mot teknologi blant jenter fordi det er så mange gutter som velger det. Det er ingen å snakke med for de jentene som har lyst til å gå den veien. Vi må få flere til å skjønne at teknologi er like mye for jenter som for gutter, sier Linnea

Ikke så likestilt som man tror

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, mener at vi har et stykke å gå for å få flere jenter til å velge STEM*-studier.

– Vi er kommet langt på likestilling i Norge, men særlig innen teknologi har vi et godt stykke igjen å gå. Når vi vet at kun hver fjerde IT-student i Norge er kvinne, er det tydelig at vi står overfor et stort likestillingsproblem. Ny teknologi som utvikles, blir i all hovedsak laget av menn. Konsekvensen er da at teknologien blir bedre tilpasset menn enn kvinner.Sammen med partnere som Telenor, og initiativet “GirlsTakeover”, håper vi at vi kan snu trenden og bryte med stereotypiske kjønnsroller, sier Partapuoli.

Vil at flere jenter skal velge tech

I Telenor Norge er tallenes tale klar. Bare 30 prosent av de ansatte er kvinner. For å øke andelen kvinner generelt, og kvinnelige teknologer spesielt, har Telenor Norge og Plan International sammen utviklet programmet «Girls Create Tech Academy». Målet er å inspirere jenter til å utforske og velge en fremtidig karriere innen teknologi. Linnea er én av 30 fjortenåringer som får Telenor-kvinnerr som coacher, de får innsikt i hva en teknologiutdanning innebærer, hvordan sektoren fungerer, hva en karriere innen teknologi kan se ut og ikke minst hvordan de selv kan være med på å skape teknologi.

-Det faktum at ny teknologi i stor grad lages av menn, for menn, viser at vi har en vei å gå. Derfor håper vi at «Girls Takeover» og «Girls Create Tech Academy» kan bidra til å inspirere og motivere flere jenter til å velge karrierer innenfor teknologibransjen. Linneas tanker og ideer til hvordan vi kan rekruttere flere kvinner er svært verdifulle for oss i Telenor, sier Furberg.

*Science, Technology, Engineering, Maths.

“Girls Takeover”

“Girls Takeover” er et årlig arrangement hvor ledere verden over gir fra seg sjefsstolen for én dag til en jente. Målet er å fjerne barrierene som holder kvinner tilbake i arbeidslivet. I 2017 var det mer enn 1000 ledere i 60 ulike land som hadde en “takeover”. I 2018 gjennomførte hele 20 norske bedrifter en “Girls Takeover”, blant annet Microsoft, Storebrand og Vipps.

Fakta om Linnea:

Navn: Linnea Bjerkreim Hellevik

Alder: 14 år

Interesser: Likestilling, miljø, friidrett, foto, venner og familie

Motivasjon: Jeg har alltid lurt på hvordan det er å styre et helt selskap. Da jeg var liten så jeg alltid menn som ledere, på TV var det menn som snakket, og ikke kvinner. For å endre på hvordan jenter blir sett på og fordommene mot at jenter ikke kan være ledere, må vi vise hva vi kan gjøre, og motbevise alt de sier. Jeg har veldig lyst til å vise at det er fullt mulig for meg å styre Telenor en dag, og at det er et problem at vi jenter ikke får være ledere.

Linnea Bjerkreim Hellevik tok over Petter-Børre Furbergs sjefstol for en dag. Foto: Martin Fjellanger.