ABC i bærekraftig samarbeid

Når Øyvind Nedrelid i bedriften Pro X leverer alpinstøvel-bager til Telenor Norge, vet både han og Telenor Norge at bagene er laget under ansvarlige arbeidsforhold.

Øyvind Nedrelid

Vår 2014

- Det er lett å si at man har full kontroll i leverandørkjeden, men vi har det. Og det er mye takket være vårt årelange samarbeid med Telenor Norge, sier Øyvind Nedrelid.

Han jobber i profileringsbedriften Pro X som konkurranseutsetter og leverer profileringsartikler og grafisk materiell til blant andre Telenor Norge. Pro X er en familiebedrift med 11 ansatte og far Rune Nedrelid er eier. Det var Rune som var leder i bedriften i 2008 da Telenor Group opplevde problemer i sin leverandørkjede i Bangladesh.

- Bangladesh ble en wake up-call, også for oss i Pro X. Det førte til at vi gjorde en grundig analyse av våre egne retningslinjer og verktøy for ansvar i leverandørkjeden. Verktøyene vi hadde var gode, men de kunne bli enda bedre. Vi så at verktøyene og funksjonene som Telenor etablerte etter Bangladesh var grundigere og mer komplette enn våre. Slik ville vi også gjøre det. Telenor gav oss lov til å adoptere deres system og det ble starten på en ny æra, forteller Rune Nedrelid.

Telenors system

- Det som skjedde i Bangladesh endret hele Telenor, bekrefter Kristen Meltvedt.

Han er Supply Chain Sustainability Advisor i Telenor Norge og jobber for å sikre at verken Telenor, selskapets leverandører eller underleverandører bryter etiske prinsipper og lovverk. Alle Telenors leverandører og samarbeidspartnere må forholde seg til bedriftens prinsipper for leverandøratferd. I dette prinsipp-dokumentet beskrives minstekravene som leverandørene må forholde seg til. Det gjelder lovgivning, menneskerettigheter, tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon, HMS, miljø og ikke-diskriminering.

- Disse prinsippene blir iverksatt og regulert i ABC-avtalen (Agreement on Responsible Conduct). Avtalen regulerer også hvordan leverandøren blir fulgt opp. ABC-avtalen er ikke forhandlingsbar. Vi kan komme på både anmeldt og uanmeldt besøk for å sjekke hvordan de som produserer har det. Vi gis en hjemmel for kontroll, forklarer Meltvedt.

Men det er ikke et system basert på kontroll som er kjernen i Telenors arbeid i leverandørkjeden. Det fruktbare arbeidet ligger i å ha et godt samarbeid med leverandørene.

- Jeg vil ikke kalle de leverandører, men samarbeidspartnere. Vi kutter ikke en samarbeidspartner uten videre dersom de har problemer. Da setter vi oss ned sammen for å finne ut hvordan vi kan løse det, sier han.

Når Oslo-bedriften Pro X får nye kunder og store leveranser, ringer selgeren som har fått ordren i bjella
Når Oslo-bedriften Pro X får nye kunder og store leveranser, ringer selgeren som har fått ordren i bjella. F.v. Øyvind Nedrelid, Kristen Meltvedt og Rune Nedrelid.

Deling og speiling

ABC-avtalen forplikter også leverandørene på prinsippene internt og stiller krav videre ut i sin egen leverandørkjede.

- Oppskriften på suksess med arbeidet i leverandørkjeden er «speiling». Å speile vil si at leverandøren legger Telenors prinsipper til grunn for valg av egne underleverandører. Da deler Telenor gjerne dokumenter og avtalemaler med leverandørene. Avtalesystemet binder leverandøren til prinsippene, og leverandøren bruker de samme prinsipper og avtaler for å holde sine leverandører ansvarlig. Disse må igjen speile mot underleverandører, forklarer Meltvedt.

Samarbeidet med Pro X er et godt eksempel på en slik sirkel som binder hele leveransekjeder til holdbare og bærekraftige prinsipper.

-Jeg er imponert over måten Pro X har speila nedover i sine leverandørkjeder på. De tror på selve ideen, sier han.

Samarbeider om forbedring

I arbeidet med stadig å forbedre eget system har Meltvedt og kollegaene de siste årene inspisert flere underleverandører enn tidligere. Fokus har vært å finne ut om underleverandørene har policy og retningslinjer for korrupsjonsbekjempelse.

- Det er mer korrupsjon der ute enn folk tror. Mange leverandører har for lite fokus rundt dette med for eksempel gaver og representasjon. Vi ser også etter hvilke rutiner underleverandørene har for å verne varslere, sier han.

Ved alvorlige funn eller avvik samarbeider Telenor og leverandøren om retting av feil og setter opp en tidsplan for forbedring.

- Det viser at vi går i riktig retning. Men fremdeles finnes det de som syns dette bare er et herk, en plage og bare tull. Disse holdningene ser jeg heldigvis stadig sjeldnere, sier Meltvedt.

Det lønner seg å ta ansvar

Både Kristen i Telenor og Øyvind i Pro X har jobbet i dette fagfeltet i mange år og har fulgt utviklingen tett. Øyvinds oppfatning er at det begynner å lønne seg å ta ansvar.

- Vi har fått flere nye store kunder med dette systemet. Særlig ser vi at kjente bedrifter og organisasjoner er opptatt av at profileringsartikler skal være produsert etter en viss etisk standard. Vi tror dette er nødvendige premisser for handel i fremtiden, sier Øyvind.

Derfor syns han det er underlig at ikke engasjementet og ansvaret hos kundene hans strekker seg lenger.

- Telenor og Kristen er de eneste som kommer på inspeksjon og følger oss opp. Andre kunder ber oss bare fylle inn en rapport, sier han.

Kristen peker på et skjema
Kristen Meltveit syns nesten det er kjedelig å være på inspeksjonsbesøk hos Pro X for han finner aldri noe å utsette på bedriften. Men ved forrige besøk oppfordret Meltvedt Pro X til å forklare ansatte hvor de skulle møte opp dersom de måtte evakuere bygget. Ved neste besøk hadde Øyvind satt opp et bilde for å forklare. Kristen er fornøyd.

De to er enige om at tett samarbeid om ansvar i leverandørkjeden er eneste vei framover.

- Dersom man organiserer og systematiserer disse rutinene blir det vanskeligere på sikt å drive jungelbedrifter. Det er dette som gjør verden litt bedre. Små steg i riktig retning. Og vi spiller hverandre bedre hele tiden. Da blir mye av motstanden svekket. Jeg mener at gode arbeidsforhold, respekt for menneskerettigheter og miljø, samt å være villig til å forbedre standarder, er den eneste mulige veien fremover, sier Meltvedt.

Øyvind Nedrelid
Øyvind Nedrelid (t.h) har vært daglig leder for Pro X. Han har opprettet en ny stilling til seg selv for å kunne jobbe på heltid med ansvar i leverandørkjeden.