Nakenbildene florerer: - Grunn til bekymring

Å ta nakenbilder av seg selv og få tilsendt nakenbilder av andre er langt mer normalt blant unge enn mange kanskje tror, ifølge en ny undersøkelse fra Telenor og UNICEF.

Dame ser i sjokk på mobilen sin

Høst 2019

I en undersøkelse utført av InFact/YouGov på vegne av UNICEF og Telenor sier 40 prosent av de spurte 18-20-åringene at de har tatt nakenbilder av seg selv. 2 av 3 sier at de har mottatt nakenbilder av andre.

– Dette er ikke overraskende tall, men bekrefter at det har blitt en del av ungdomskulturen. Likevel er det grunn til bekymring. Å oppleve å få bilder spredd og misbrukt mot sin viten og vilje, er en grov integritetskrenkelse, og også et brudd på barn og unges rett til privatliv. Det må vi få slutt på, sier fagansvarlig Kristin Oudmayer i UNICEF.

Klandrer seg selv

I undersøkelsen kommer det også fram at tre av fire, av de som svarer at de har tatt et nakenbilde av seg selv, har delt nakenbilder av seg selv med andre personer. Hele en av tre sier de ville skyldt på seg selv dersom deres private bilder hadde kommet på avveie.

– Det er overraskende at det er flere som selv ville ha tatt på seg skylden dersom eget nakenbilde skulle ha kommet på avveie, enn å skylde på den som sender det videre. Det er trist dersom unge tenker «den som er med på leken, må tåle steken». Det er den som videresender bildet som har gjør noe galt. Den som rammes bør ikke oppleve å sitte igjen alene med ansvaret. Han eller hun må våge å be hjelp til å takle situasjonen, sier Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

Mange angrer

I undersøkelsen kommer det også frem at 35 prosent av de spurte angrer på å ha tatt eller sendt et nakenbilde av seg selv, og hele 63 prosent sier de ikke vil gjøre det i fremtiden.

– Siden 2009 har vi i skoleturneen vår Bruk Hue snakket om hvor viktig det er å tenke seg om før man tar og deler bilder. Likevel ser vi at svært mange deler både nakenbilder av seg selv og andre. Derfor utvikler vi nå Bruk Hue videre, med særlig fokus på nettvett og nakenbilder. I tillegg inviterer vi foreldre til vår Digitale Foreldreskole hvor vi har eksperter og verktøy som gir gode råd til foreldre som kanskje synes nudes er litt kleint å snakke med barna om, sier Brodtkorb.

Kriminell med et tastetrykk

Å ta, oppbevare og dele nakenbilder av andre kan være straffbart i henhold til flere ulike paragrafer. 93 prosent av de spurte sier at de er klar over dette. Hele 95 prosent sier de vet at man kan bli straffet etter den såkalte «barnepornoparagrafen» §311 for å ha oppbevart eller formidlet nakenbilder av personer under 18 år. Med en slik dom på rullebladet kan man stenges ute fra deler av arbeidslivet.

– Ungdommen er åpenbart klar over at det de gjør kan være ulovlig og risikofylt, men likevel skjer det i utstrakt grad. Det betyr at vi må jobbe med ungdommens holdninger til- og innsikt i hva slags konsekvenser dette kan få for den enkelte. I tillegg må de få mer kunnskap om privatlivets grenser, egne og andres rettigheter. Dette er ikke et ansvar som hviler på skolen alene. Foreldre og foresatte må være tydelig tilstede i barn og unges digitale hverdag, vise interesse, omsorg og selv være gode forbilder og veiledere, sier Kristin Oudmayer i UNICEF.

Hovedfunn fra undersøkelsen:
  • 40 prosent har tatt et nakenbilde av seg selv

  • 3 av 4 har delt nakenbilder av seg selv med andre. (utvalget er de 40 prosentene som svarer at de har tatt et nakenbilde av seg selv)

  • 27 prosent har et nakenbilde av seg selv på egen enhet

  • 2 av 3 har mottatt et nakenbilde av noen andre

  • 35 prosent har angret på å ha tatt eller sendt et nakenbilde av seg selv

  • 63 prosent sier de ikke vil dele et nakenbilde av seg selv i fremtiden

Slik kan du snakke med barna dine om bildedeling

www.foreldreskolen.no gir ekspertene i Slettmeg.no, Kripos og Helsesista sine beste råd og tips om hvordan foreldre kan snakke med barna om nakenbilder