Gi barnekonvensjonen evig liv

Når Telenors partner UNICEF markerer at barnekonvensjonen er 30 år, vil dokumentet som sikrer barn og deres rettigheter bli lagret i form av et syntetisk DNA i Arctic World Archive på Svalbard. Nå kan alle få lagret navnet sitt sammen med DNA-et, og bli med på å sikre barnekonvensjonen for evig tid.

Helen Leikanger, partneransvarlig i UNICEF, Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge og Elisabeth Biering, bærekraftsdirektør i Telenor Group.

Barn er det viktigste vi har, men de er også en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Derfor vedtok FNs generalforsamling 20. november 1989 «FNs konvensjon om barnets rettigheter», også kjent som barnekonvensjonen. Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Når disse rettighetene nå fyller 30 år, skal de lagres for evig tid, som et syntetisk DNA i Arctic World Archive på Svalbard.

– Barnekonvensjonen er et av verdens viktigste dokument, så viktig at den bør være en del av vårt DNA. Den tar vare på det viktigste vi har – barna våre og deres rettigheter. Barnekonvensjonen blir dermed det første offisielle dokumentet som lagres på denne måten, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Siden 2014 har UNICEF og Telenor samarbeidet om ulike prosjekter for å sikre barns rettigheter, både i Asia og i Norge. Det overordnede målet har vært å redusere ulikheter og ruste barn og unge til å møte den digitale fremtiden.

- Vi har tatt i bruk teknologi på nye måter for å løse komplekse problemer og har konkrete resultater å vise til. Når barn i Alta bruker mobilen for å lære om ytringsfrihet og personvern, eller helsepersonell bruker mobilen for å gi barn i Islamabad identitet, realiserer vi rettighetene i barnekonvensjonen. Sammen med UNICEF skal vi fortsette å holde fanen høyt for barns rettigheter, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

1 voksen og 3 barn i laboratorie
Barnekonvensjonen lagres i DNA av UNICEF for å understreke betydningen og sikre at innholdet er tilgjengelig i all fremtid.

Bruk Hue for foreldre

I Norge lanserer UNICEF og Telenor våren 2020 et digitalt undervisningsopplegg til foreldre. «Bruk Hue» er i dag et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing som tilbys elever på mellomtrinn og ungdomstrinn på alle skoler. På nyåret er det foreldrenes tur til å sette seg på skolebenken. Tema som står på pensum er forankret i barns rettigheter, som for eksempel barns rettigheter til ytringsfrihet, personvern og privatliv.

– Det er en hårfin balansegang for foreldre å beskytte barna sine uten å invadere deres private sfære. Vi gleder oss til å diskutere disse dilemmaene sammen med foreldrene i nye «Bruk Hue for foreldre», sier fungerende direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Digital fødselsregistrering

I Pakistan lever rundt 60 millioner barn i dag uten offisiell identitet. Uten en identitet er det vanskeligere å få tilgang til helsehjelp og skolegang. Det kan også gjøre barn sårbare for barneekteskap, barnearbeid og menneskehandel. I Pakistan og Myanmar har Telenor sammen med UNICEF og lokale myndigheter utviklet en mobilløsning som gjør det lettere for helsepersonell å registrere nyfødte. Siden 2014 har UNICEF og Telenor til sammen registrert 780.000 barn.

– Når disse barna får rettigheter, får de også muligheter. UNICEFs innsats i disse prosjektene har vært avgjørende. Vi hadde aldri kommet så langt uten deres kompetanse og innsats. Vi ser frem til videre godt samarbeid for å ivareta barns rettigheter, sier Elisabeth Biering, bærekraftsdirektør i Telenor Group.

Få navnet ditt lagret til evig tid sammen med DNAet

Grip muligheten til å bli en del av historien! Her kan du lagre navnet ditt sammen med DNAet i Arctic World Archive på Svalbard: https://dna.unicef.no/#Signup