Barn reagerer på foreldres mobil-snoking

Over halvparten av foreldre sier de har snoket på barnas mobiler, uten lov. Like mange sier at de har rett og plikt til å gjøre det. 65 prosent av barn reagerer negativt. – Foreldres bekymringer og ansvar for å beskytte sine barn må balanseres med barnas rett til privatliv. Ikke tyvtitt bare fordi du er nysgjerrig, sier Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

Mor og datter har samtale om mobilbruk

For fjerde året på rad har Penetrace på vegne av Telenor Norge og Den digitale foreldreskolen gjennomført en nasjonal undersøkelse om foreldre og barns holdninger til egen og andres nettbruk.

Funnene viser at 65 prosent av barna ikke synes det er greit at foreldrene går inn på deres digitale enheter uten lov. 1 av 3 barn har opplevd at foreldre deler bilde eller film av dem uten å spørre. Halvparten opplever at foreldrene er for nysgjerrige og blander seg i deres liv på nett. Fagansvarlig oppvekst og inkludering i UNICEF, Kristin Oudmayer, sier at snoking og bildedeling uten tillatelse kan gå ut over tilliten mellom foreldre og barn.

– Funnene viser at barn, med rette, reagerer på at deres grenser ikke respekteres. Det er en hårfin balansegang for foreldre å beskytte barna sine uten å invadere deres private sfære og avsløre uskyldige hemmeligheter og fortrolige samtaler. Jeg synes det er alvorlig at voksne ikke går foran som gode forbilder og ber om tillatelse til å dele bilder og filmer av barna sine. Det bør være en selvfølge fra barna er små, sier Oudmayer.

Føler seg presset

Undersøkelsen viser at 68 prosent av barn mellom 10 og 12 år er på Snapchat, som har 13 års aldersgrense. Kun 16 prosent av barna under aldersgrensen sier de ikke får lov. 6 av 10 foreldre mener barn er for unge når de tar i bruk sosiale medier. Likevel sier også 6 av 10 foreldre at de føler seg presset til å la barnet ta i bruk sosiale medier og spill, selv om barnet ikke er gammelt nok.

– Stadig færre foreldre forbyr barna å ta i bruk sosiale medier. De mener kanskje nei, men sier likevel ja til å la de få være på sosiale medier. Det kan virke som om foreldre prøver å håndtere dette paradokset ved å snoke på barnas mobiler. Jeg forstår godt foreldres bekymring, men tillatelse og tillit tror jeg er en bedre oppskrift enn snoking og overvåking, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Reagerer på foreldrenes mobilbruk

Undersøkelsen viser også at antall barn som spiller mer enn tre timer om dagen har økt fra 25 prosent til 36 prosent fra 2016 til 2019. Men også foreldre bruker tid på skjermer; halvparten av barna reagerer på foreldres tidsbruk på mobilen, og dette har vært en stabil trend over tre år.

– Barn har krav på foreldrenes oppmerksomhet, og trenger den, selv om de kan virke oppslukt av andre ting. Både foreldre og barn kan ha godt av å koble seg av skjermer og på hverandre nå i ferien. Men da må voksne være tilgjengelige og interesserte i barnas selskap, og selv klare å legge fra seg skjermen over tid, sier Oudmayer.

Ana Brodtkorb
Ana Brodtkorb, leder for samfunnansvar og bærekraft i Telenor. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

Ta den gode praten

Selv om barns bruk av Snapchat kanskje fører til feider i familien, viser undersøkelsen at Snapchat er den tjenesten hvor barn og foreldre kommuniserer oftest. 9 av 10 foreldre sier de holder seg oppdatert på sosiale medier via barna sine. Like mange foreldre sier de snakker med barna sine om utfordringer på nett månedlig eller oftere.

– I ferien bruker kanskje barn mer tid enn vanlig på spill og nett. Jeg vil oppfordre foreldre til å prøve å omsette bekymring og behovet for kontroll til nysgjerrighet for hva som engasjerer barna på skjerm. Bruk ferien til å prate med barna om hva de liker å gjøre på nett og hvem de snakker med. Bruk gjerne foreldreskolen.no som en inngang til dialogen. Vi foreldre har mye å lære av våre digitale barn, sier Brodtkorb.

Fakta - dette mener foreldrene:
 • 55 prosent av foreldre har en eller flere ganger gått inn på barnets mobil, nettbrett eller pc uten at barnet var klar over det.

 • 51 prosent mener at de har en plikt til å sjekke barns mobil, nettbrett eller PC uten å be om lov.

 • 56 prosent av foreldre sier de føler seg presset til å la barnet ta i bruk sosiale medier selv om barnet ikke er gammelt nok

 • 59 prosent av foreldre sier de føler seg presset til å la barnet ta i bruk spill selv om barnet ikke er gammelt nok

 • 59 prosent av foreldre mener barn er for unge når de tar i bruk sosiale medier

 • 88 prosent av foreldre sier de holder seg oppdatert på barns bruk av sosiale medier via barna selv.

 • Snapchat der den plattformen der foreldre kommuniserer oftest med sine barn (51 prosent)

Dette mener barn og unge:
 • 65 prosent av barn synes ikke det er greit at foreldre går inn på barns mobil/etc uten lov

 • 27 prosent av barn sier at foreldre har delt film eller bilder av dem uten å spørre dem først

 • 68 prosent av barn mellom 10 og 12 år er på Snapchat. 16 prosent sier de ikke får lov. 46 prosent av barna opplever at foreldrene er for nysgjerrige og blandet seg i deres liv på nett

 • 36 prosent av barn spiller mer enn 3 timer om dagen

 • 47 prosent av barna reagerer på at foreldrene bruker mye tid på mobil/PC/etc

Undersøkelsen er gjort av Penetrace på oppdrag for Telenor vinteren 2019. N=1001 foreldre med barn i alderen 10-15 år. Feilmargin: 3 prosent. N=582 barn i alderen 10-15 år. Feilmargin: 4 prosent.

Sjekk ut www.foreldreskolen.no for mer informasjon.